Zbiory

Zbiory Książnicy Podlaskiej wg stanu na 31.12.2018 r. liczą 1 263 503 jednostek, w tym 1 090 333 vol. książek, czasopism oprawnych – 53 357 oraz 119 813 jednostek zbiorów specjalnych. Liczba tytułów czasopism bieżących wynosi 3 406.

Zakres tematyczny gromadzonych materiałów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa z zakresu humanistyki i nauk społecznych. W bogatym wyborze reprezentowane są wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, kanon literatury naukowej - monografie, opracowania, syntezy akademickie oraz wydawnictwa bibliograficzne. Zasoby Książnicy obejmują komplet współczesnego piśmiennictwa naukowego, literaturę piękną klasyczną i współczesną, lektury akademickie i szkolne, literaturę dla dzieci i młodzieży. Biblioteka zgromadziła wybór literatury w językach obcych: angielskim, białoruskim, litewskim, ukraińskim, rosyjskim i in. W zasobach znajduje się kolekcja książek i czasopism w języku esperanto oraz zbiorów specjalnych związanych z Ludwikiem Zamenhofem i ruchem esperanckim.

Od 1997 r., na podstawie Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 r., Książnica Podlaska posiada prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego, czyli otrzymywania od wydawców nieodpłatnie jednego egzemplarza dokumentów piśmienniczych. Jest jedyną placówką w Polsce północno-wschodniej, która ma taki przywilej.

Więcej

Vergilis Bucolica, 2010 r. Starodruki, 2010 r. Starodruki KP, 2010 r.