USŁUGI INFORMACYJNE KSIĄŻNICY PODLASKIEJ

Podstawowa informacja o bibliotece i jej zasobach dostępna jest w poszczególnych agendach (Informatorium, Czytelnia Ogólna, Dział Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnia Główna, Filie biblioteczne).

W usługach informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, specjalizują się Filie biblioteczne.

Usługi informacyjne realizowane przez placówki Książnicy:

  • informacja o Książnicy Podlaskiej, jej agendach i innych bibliotekach;
  • informacja o dostępnych materiałach bibliotecznych, pomoc w korzystaniu z katalogów komputerowych i tradycyjnych;
  • informacja bibliograficzna – pomoc w doborze literatury, sporządzaniu bibliografii (m.in. dla maturzystów), ustalaniu szczegółów bibliograficznych;
  • informacja regionalna - w oparciu o bibliografię regionalną (Informatorium);
  • informacja faktograficzna – wyszukiwanie potrzebnych informacji w dostępnych źródłach tradycyjnych oraz Internecie;

Usługi szkoleniowe realizowane przez placówki Książnicy:

  • lekcje biblioteczne,
  • szkolenie indywidualne.

więcej...

INFORMATORIUM
informatorium1 informatorium2 informatorium3