Open Access Journals - czasopisma w wolnym dostępie

Idea Open Access journals jest stosunkowo niedawnym pomysłem w środowisku wydawców akademickich. Proponuje ona nowe modelowe rozwiązania polegające na natychmiastowym, pozbawionym barier wolnym dostępie do pełnych tekstów artykułów, dla dobra społeczności naukowej. Wszyscy zainteresowani czytelnicy mogą czytać, zgrywać i/lub drukować każdy artykuł dostępny w Open Access, bez wymaganej subskrypcji czasopisma, w którym dany artykuł został zamieszczony.

W modelu Open Access koszty publikacji są zwykle pokrywane przez instytucje akademickie, rządowe centra informacji, publiczne lub prywatne fundacje oraz z funduszy pozyskanych na badania naukowe. Zastępuje to opłaty abonamentowe i pozwala rozpowszechniać publikowany materiał online, za darmo dla wszystkich zainteresowanych nim użytkowników. Dodatkowo, autor publikacji zamieszczonej w Open Access journals zachowuje prawa autorskie do swojego artykułu.

Poza bezpłatnością, czasopisma Open Access nie różnią się od tradycyjnych, dostępnych w prenumeracie czasopism. Podlegają recenzowaniu i kontroli merytorycznej, jak inne czasopisma naukowe.

Więcej informacji na Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa SBP – Open Access

Open Access Journals to czasopisma naukowe i fachowe dostępne online dla czytelników, bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż brak dostępu do internetu.

Zasoby Open Access Journals
 • ABC Chemistry - Free Full-Text Journals in Chemistry; w wolnym dostępie, pełnotekstowe czasopisma z zakresu chemii; Cześć A – dostępna na stałe, Część B – dostępne tymczasowo.
 • ARIANTA - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zawiera informacje oraz linki do 2636 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.
  Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Baza Arianta jest udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 • BioMed Central Journals – artykuły naukowe pochodzące z wszystkich czasopism wydawanych przez BioMed Central są dostępne w Open Access. BioMed Central jest wydawcą naukowym (nauka, technika, medycyna), pionierem w dziedzinie wydawnictw open access. Artykuły naukowe publikowane przez BioMed Central są stale, bez opłat dostępne online, natychmiast po publikacji. Wszystkie artykuły z czasopism BioMed Central zaopatrzone są w recenzję naukową. BioMed Central oferuje 206 czasopism (m.in. BMC Biology, BMC Medicine, BMC Bioinformatics, Malaria Journal i in.). BioMed Central posiada także usługi wymagające subskrypcji np., najnowsze czasopismo BioMed Central - Genome Biology
 • Directory of Open Access Journals - zbiór pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk humanistyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych. Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries. Serwis oferuje bez opłat, pełnotekstowe, sprawdzone pod względem merytorycznym czasopisma naukowe. Baza dąży do objęcia wszystkich tematów i wszystkich języków. Zawiera obecnie 5365 czasopism. Na bieżąco 2258 czasopism jest przeglądana pod względem treści. Na dzień dzisiejszy dostępne są 442627 artykuły.
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. Ikoną z zielonym kółkiem oznaczone są tytuły w wolnym dostępie w wersji pełnotekstowej.
 • Find Articles - pierwsza bezpłatna wyszukiwarka artykułów; Baza zawiera pełne teksty artykułów z ok. 300 czasopism m.in. z dziedziny finansów, informatyki, medycyny, edukacji, socjologii.
 • Free Medical Journals - baza zawiera zbiór pełnotekstowych czasopism (ponad 1400) z zakresu nauk medycznych w tym również z zakresu psychiatrii i zdrowia publicznego.
 • Genamics JournalSeek - Jest największą bazą danych o czasopismach dostępnych w trybie open access. Baza liczy obecnie 96351 tytułów. Opis czasopisma zawiera adres internetowy, hasło przedmiotowe, ISSN. Pozwala szybko wyszukać czasopismo na interesujący czytelnika temat. Ważne: JournalSeek nie zawiera artykułów ani abstraktów, nie działa jako pośrednik przy prenumeracie.
 • Geoscience e-Journals - Baza pełnotekstowa, zawiera 56 tytułów elektronicznych czasopism naukowych z dziedziny nauk o ziemi (geochemia, geofizyka, paleontologia, geologia, stratygrafia, geografia itp.), czasopisma dostępne w całości lub w większej części w trybie open access.
 • Hindawi - Udostępnia ponad 200 tytułów czasopism Open Access z szerokiego zakresu dyscyplin naukowych. Wszystkie artykuły dostępne bezpłatnie, z możliwością nieograniczonego wykorzystania, rozpowszechniania, kopiowania, pod warunkiem wskazania cytowanego źródła.
 • Internet Public Library - Newspapers - baza zawiera zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism z całego świata Ipl2 - the Internet Public Library (IPL)
 • J-STAGE - Czasopisma japońskie; część dostępna w trybie open Access. Baza zawiera 645 tytułów czasopism (315296 artykułów), jęz. ang./japoński; prowadzona przez Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic.
 • JURN directory (arts & humanities ejournals) - Zawiera 2,300 linków do wybranych czasopism elektronicznych z zakresu sztuki i nauk społecznych. Czasopisma są dostępne bezpłatnie w całości, lub w znacznej części.
 • LivRe! - Portal zawiera linki do 4257 tytułów czasopism dostępnych w trybie open access. LivRe! Jest utrzymywany przez CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brazilian National Nuclear Energy Commission), tworzony przez CIN - Centro de Informações Nucleares (Nuclear Information Center). Baza zawiera czasopisma naukowe, magazyny, biuletyny. Część czasopism jest udostępniana bez ograniczeń, jest też kilka kategorii ograniczeń – wymagana opłata, określony okres po publikacji.
 • Nauki ścisłe arXiv.org - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły między innymi z fizyki, matematyki, informatyki. Stworzona i prowadzona przez Cornell University.
 • Open Access Journals in East Asian Studies - 300 Free Open Resources for East Asian Studies
 • Open J-Gate - Powołany w 2006 r., Open J-Gate stanowi wkład Informatics Ltd (India) w promocję OA. Zapewnia dostęp do miliona artykułów z czasopism, dostępnych online. Open J-Gate stanowi bazę danych, stworzoną przez indeksowanie 7518 czasopism open access, z linkami do pełnotekstowych stron poszczególnych wydawców. Portal posiada największą liczbę czasopism elektronicznych - 7518 academic, są to czasopisma naukowe i fachowe, z czego 4457 przeglądana jest na bieżąco. Liczba artykułów zwiększa się o 300000 nowych każdego roku. Regularnie przeprowadzana jest validacja linków i aktualizacja. Czasopisma są skalsyfikowane w trzystopniowym hierarchicznym systemie. Baza danych umożliwia wyszukiwanie wg kilku indeksów.
 • Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie - baza Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierająca wykaz pełnotekstowych czasopism o profilu naukowym dostępnych bezpłatnie on-line.
 • Perspectivia.net jest międzynarodową platformą wydawniczą online, instytutu "Foundation of German Humanities Institutes Abroad" (DGIA) i organizacji współpracujących. Celem Perspectivia.net jest rozpowszechnianie bez barier osiągnięć naukowych instytutów zagranicznych. Perspectivia.net ujmuje teksty z publikacji elektronicznych oraz drukowanych w formie zdigitalizowanej. Oprócz czasopism, portal udostępnia w formie pełnotekstowej monografie, przeglądy oraz materiały konferencyjne, w stale zwiekszającej się liczbie.
 • PLoS Journals - Wszystkie materiały wydawane przez the Public Library of Science, oferowane są w systemie open access, bezpłatnie, bez zastrzeżeń odnośnie wykorzystywania, rozpowszechniania i kopiowania na dowolne nośniki. Portal udostępnia zawartość 7 czasopism: PLoS ONE (adnotowane czasopismo z zakresu nauk ścisłych i medycyny), PLoS Biology, PLoS Medicine (niskonakładowe czasopisma specjalistyczne) oraz cztery czasopisma PloS, każde skoncentrowane na zagadnieniu z zakresu ochrony zdrowia. Są one redagowane przez wiodących pracowników naukowych i badaczy w swojej dziedzinie, zaopatrzone w adnotacje i recenzje.
 • University of Nevada Collection of Free Electronic Journals - University of Nevada, Reno