Godziny otwarcia agend udostępniania
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

INFORMATORIUM

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. 85 67-67-231
e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

poniedziałki – piątki 900 - 2000
soboty - 900 - 1500

CZYTELNIA OGÓLNA

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
e-mail: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl

poniedziałki – piątki 900 - 2000
soboty - 900 - 1500

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA I MIĘDZYBIBLIOTECZNA

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. 85 67-67-270
e-mail: wypozyczalnia@ksiaznicapodlaska.pl

poniedziałki - piątki 900 – 2000
soboty 900 – 1500

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH - Czytelnia

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. 85 67-67-273
tel. 503-16-74-35
e-mail: zskp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIE BIBLIOTECZNE