Dla bibliotekarzy

FORMAT MARC21

 • Format MARC21 LIBRARY of CONGRESS USA - wejdź
 • Format MARC21 NUKAT - wejdź
 • Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON. Cz. 1. Ksiażka [online]. Wydanie 4 poprawione i uzupełnione. Oprac. Mirosława Lont, Ewa Woźniakowska. - Poznań ; Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2006. - wejdź
 • Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON. Cz. 2. Wydawnictwo ciagłe. [online]. Oprac. Mirosława Lont, Ewa Woźniakowska. – Poznań, Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2001. - wejdź

Kartoteki wzorcowe Biblioteki Narodowej

Wybrane kartoteki wzorcowe na świecie

 • FRANCJA - RAMEAU - wejdź
 • HISZPANIA - CSIC Autoridades - wejdź
 • USA - LC Authorities - wejdź

Programy dla bibliotek

 • Program Rozwoju Bibliotek, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - wejdź
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - wejdź
 • Program "Biblioteka+" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wejdź

Różne

 • Dla bibliotekarzy (Biblioteka Narodowa) - wejdź
 • EBIB - wejdź
 • Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy - wejdź
 • Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji - wejdź
 • Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych - wejdź
 • BIBWEB - wejdź
 • Pulowerek.pl - wejdź
 • Dyplomowany.pl - wejdź
 • Poczta Książnicy - wejdź