Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Aktualizacja dnia: 23.02.2015

bppb1

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. Od kwietnia 2001 roku realizowane są zadania powołanej placówki , obejmujące m.in.:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad siecią bibliotek publicznych powiatu białostockiego (w chwili obecnej funkcjonuje 31 bibliotek samorządowych - stan na 1 lutego 2015 roku)
 • organizowanie i doradztwo w zakresie organizacji bibliotek i usług bibliotecznych
 • doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych w ramach cyklicznych szkoleń oraz wyjazdów instruktażowych
 • nawiązywanie współpracy między bibliotekami różnych typów mające na celu wymianę doświadczeń (obejmujących np. biblioteki innych powiatów lub województw) oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi
 • stworzenie w obrębie sieci powiatowej systemu zaopatrzenia i obiegu szczególnych kategorii zbiorów, przeznaczonych dla użytkowników niepełnosprawnych oraz osób z utrudnionym dostępem do bibliotek
 • opracowywanie pomocy metodycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami bibliotek samorządowych
 • inspirowanie i organizowanie wszelkich form i metod działalności rozbudzających zainteresowania książką i rozwojem czytelnictwa
 • przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych dotyczących sieci bibliotek
 • udział w analizach kompleksowych bibliotek wykonywanych na zlecenie władz samorządowych oraz Dyrekcji Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego
bppb2

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego obejmuje opieką merytoryczna 15 bibliotek gminnych i 16 filii, które zostały przedstawione na wykazie z lokalizacją w poszczególnych gminach:

 • Gmina Choroszcz
  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Choroszczy
  2. Filia Biblioteczna w Barszczewie
  3. Filia Biblioteczna w Klepaczach
 • Gmina Czarna Białostocka
  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej
  2. Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej
 • Gmina Dobrzyniewo Duże bppb3
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym
 • Gmina Gródek
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku
  2. Filia Biblioteczna w Załukach
 • Gmina Juchnowiec Kościelny
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
  2. Filia Biblioteczna w Kleosinie
 • Gmina Łapy
  1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach
  2. Filia Biblioteczna w Daniłowie
  3. Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej
  4. Filia Biblioteczna w Uhowie
 • Gmina Michałowo bppb4
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
  2. Filia Biblioteczna w Bondarach
  3. Filia Biblioteczna w Szymkach
 • Gmina Poświętne
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
 • Gmina Supraśl
  1. Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Supraślu
  2. Filia Biblioteczna w Ogrodniczkach
  3. Filia Biblioteczna w Sobolewie
 • Gmina Suraż
  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu
 • Gmina Turośń Kościelna
  1. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej
  2. Filia Biblioteczna w Turośni Dolnej
 • Gmina Tykocin
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie im Zygmunta Glogera
 • Gmina Wasilków
  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
  2. Filia Biblioteczna w Studziankach
 • Gmina Zabłudów
  1. Miejska Biblioteka w Zabłudowie
  2. Filia Biblioteczna w Rafałówce
  3. Filia Biblioteczna w Rybołach
 • Gmina Zawady
  1. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Biblioteki. WEJŚCIE