Ogłoszenie o zamówieniu na:

„Przystosowanie przestrzeni budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących polegający na dostawie oraz montażu:

Część I zamówienia - udźwiękowionych terminali (tablic) informacyjnych-tyflograficznych - 4 sztuki;

Część II zamówienia - systemu oznakowania podłogowego (ścieżki dotykowej);

Część III zamówienia - tablic informacyjnych z nadrukiem w alfabecie Braill'a, nakładek na poręcze klatki schodowej w alfabecie Braill'a, oznakowania stopni klatki schodowej”.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.Opublikowano: 21.09.2017


Opublikowano: 14.09.2017


Opublikowano: 11.09.2017

Część II zamówienia - system oznakowania podłogowego (ścieżka dotykowa):