Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

Informacja do postępowania DO.331-6/2017.
Dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego oraz zestawu do prezentacji cennych obiektów książkowych w związku z realizacją przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dostawę urządzeń specjalistycznych do utrzymania odpowiedniego klimatu przechowywania cennych zbiorów oraz urządzeń czyszczących do zbiorów w związku z realizacją przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Usługa konserwacji dziesięciu starodruków" Usługa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Dostawa serwera plików i dysków do serwera plików wraz z montażem, instalacją i konfiguracją”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”
„Dostawa skanera planetarnego do digitalizacji materiałów bibliotecznych, w tym starodruków, wraz z oprogramowaniem. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020”
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część I
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część II
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część III