Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Roboty budowlane obejmujące wykonanie systemu okablowania strukturalnego w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego wraz z dostawą materiałów i urządzeń do wykonania tego systemu
Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego na potrzeby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Dostawa foteli do sali audiowizualnej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Dostawę serwera, sprzętu komputerowego oraz czytników kodów kreskowych na potrzeby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część I
Dostawę serwera, sprzętu komputerowego oraz czytników kodów kreskowych na potrzeby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część II
Dostawę mebli biurowych do siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A w Białymstoku
Dostawę serwera, sprzętu komputerowego oraz czytników kodów kreskowych na potrzeby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część III
„Przystosowanie przestrzeni budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących polegający na dostawie oraz montażu:
Część II zamówienia - systemu oznakowania podłogowego (ścieżki dotykowej)”.
Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Roboty budowlane obejmujące wydzielenie oraz przystosowanie pomieszczenia do instalacji próżniowej komory fumigacyjnej (stanowiącej kompleksowe stanowisko do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych) w budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Przystosowanie przestrzeni budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących polegający na dostawie oraz montażu:
Część I zamówienia - tablic informacyjnych z nadrukiem w alfabecie Braill'a, nakładek na poręcze klatki schodowej w alfabecie Braill'a, oznakowania stopni klatki schodowej”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
„Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”
„Przystosowanie przestrzeni budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących polegający na dostawie oraz montażu:
Część III zamówienia - tablic informacyjnych z nadrukiem w alfabecie Braill'a, nakładek na poręcze klatki schodowej w alfabecie Braill'a, oznakowania stopni klatki schodowej”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
„Dostawa komory fumigacyjnej - kompleksowego stanowiska do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych – wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń, w których zlokalizowana jest Filia nr 3 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Dostawa akcesoriów do przechowywania cennych zbiorów dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Dostawa wyposażenia do Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz z montażem i rozmieszczeniem. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Informacja do postępowania DO.331-6/2017.
Dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego oraz zestawu do prezentacji cennych obiektów książkowych w związku z realizacją przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dostawę urządzeń specjalistycznych do utrzymania odpowiedniego klimatu przechowywania cennych zbiorów oraz urządzeń czyszczących do zbiorów w związku z realizacją przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Usługa konserwacji dziesięciu starodruków" Usługa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Dostawa serwera plików i dysków do serwera plików wraz z montażem, instalacją i konfiguracją”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Dostawa skanera planetarnego do digitalizacji materiałów bibliotecznych, w tym starodruków, wraz z oprogramowaniem. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020”

Informacja o unieważnieniu postępowania na:

„Dostawa komory fumigacyjnej - kompleksowego stanowiska do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych – wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Dostawa akcesoriów do przechowywania cennych zbiorów dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
„Dostawa komory fumigacyjnej - kompleksowego stanowiska do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych – wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
„Dostawa komory fumigacyjnej - kompleksowego stanowiska do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych – wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń, w których zlokalizowana jest Filia nr 3 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych 2019
Plan zamówień publicznych 2018 korekta_1
Plan zamówień publicznych 2018 korekta
Plan zamówień publicznych 2018
Plan zamówień publicznych 2017