Frequently Asked Questions

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

zamówienia mogą składać:

  • czytelnicy Książnicy Podlaskiej
  • Biblioteki
JAK DŁUGO TRWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  • sprowadzenie materiałów z bibliotek krajowych – od 1 tygodnia do 6 tygodni
  • sprowadzenie materiałów z bibliotek zagranicznych - od 2 tygodni do 3 miesięcy
ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU MATERIAŁÓW

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon).

NA JAK DŁUGO UDOSTĘPNIA SIĘ MATERIAŁY

Materiały wypożyczane są na okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od ustaleń biblioteki wypożyczającej.

CZY MOŻNA PROLONGOWAĆ MATERIAŁY OTRZYMANE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Nie dokonuje się prolongaty terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki zagranicznej.

CZY KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ JEST PŁATNE

Tak. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.

Orientacyjne koszty np:

  • opłata żądana przez bibliotekę wypożyczającą,
  • opłata manipulacyjna 10 zł. (koszt przesyłki),
  • obowiązkowa opłata za wydawnictwo sprowadzone z zagranicy (książka 40 zł, artykuł 20 zł, mikrofilm 40 zł)

Każde zamówienie realizowane jest w sposób uzgodniony indywidualnie z osobą zamawiającą.

Płatności można dokonywać również przelewem na konto Biblioteki:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Bank PKAO SA 64124052111111000049195514