Informatorium

Budynek główny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, I piętro

Godziny otwarcia
Kontakt

tel. 85 67-67-231; e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

 

Informatorium pełni rolę centrum informacyjnego Książnicy Podlaskiej. Każdy czytelnik dowie się tu, w jaki sposób znaleźć potrzebne materiały lub informacje, jak wypełnić zamówienia. Dyżurujący pracownik pomoże ustalić zakres i drogę poszukiwań. Wskaże źródła słownikowe, encyklopedyczne lub bibliograficzne, skieruje do właściwej agendy. W Informatorium można także telefonicznie, listownie lub osobiście uzgodnić termin zwiedzania Biblioteki.

Informatorium dysponuje bogatym warsztatem informacyjnym, na który składają się:

  • KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY - głównie wydawnictwa informacyjne - encyklopedie, leksykony, słowniki; bibliografie ogólne oraz specjalne; bogaty księgozbiór z zakresu historii, bibliologii, historii literatury; katalogi bibliotek;
  • ELEKTRONICZNE BAZY KATALOGOWE zbiorów własnych;
  • BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO;
  • TRADYCYJNE KATALOGI KARTKOWE zbiorów Książnicy;
  • CENTRALNY KATALOG CZASOPISM Miasta Białegostoku;
  • KARTOTEKI - zagadnieniowa, osobowa, literacka, recenzji;
  • DO DYSPOZYCJI CZYTELNIKÓW - 9 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu (w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych), 1 stanowisko z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Z Informatorium mogą korzystać czytelnicy, którzy ukończyli 13 lat. Poza osobami indywidualnymi obsługuje się użytkowników instytucjonalnych (głównie placówki naukowo-badawcze, urzędy państwowe i samorządowe, media).

Działalność informacyjna obejmuje informację o charakterze naukowym, edukacyjnym i użytkowym.

Zapytaj Bibliotekarza
Regulamin Informatorium
Regulamin użytkownika Academica
inf1 inf2 inf3