DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, II piętro

Godziny otwarcia
Kontakt

tel. 85 67-67-273; e-mail: zskp@ksiaznicapodlaska.pl

 

Zasoby Działu Zbiorów Specjalnych to starodruki, książka XIX-wieczna, kartografia, muzykalia, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, rękopisy, maszynopisy, zbiory ikonograficzne oraz książka mówiona. Kolekcja starych druków zawiera wybór druków cennych i rzadkich. Szczególną wartość przedstawiają druki supraskie, z drukarni O.O. Bazylianów w Supraślu. Zbiory XIX-wieczne to w przeważającej części teksty literatury pięknej polskiej i powszechnej, wydawnictwa pochodzące ze znanych oficyn polskich (warszawskich, wileńskich, lwowskich, krakowskich, poznańskich) oraz zagranicznych (Paryża, Berlina, Stuttgartu, Lipska, Petersburga), prywatna kolekcja Elizy Orzeszkowej oraz pochodzące z XIX wieku zbiory rodziny Wagów. Muzykalia obejmują specjalistyczną literaturę muzyczną, śpiewniki, nuty i teksty, podręczniki do gry na różnych instrumentach, dokumenty dźwiękowe (płyty kompaktowe, płyty analogowe, kasety magnetofonowe) z nagraniami muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej, kolekcja płyt szelakowych oraz pocztówki dźwiękowe. Gromadzone dokumenty życia społecznego to, związane z Białymstokiem i województwem podlaskim, informatory, programy imprez, katalogi wystaw, zaproszenia, foldery, plakaty, ulotki, materiały wyborcze i propagandowe. Zgromadzone publikacje dokumentują życie kulturalne i wydarzenia społeczno-polityczne w regionie, począwszy od lat 60. Kolekcję uzupełniają ekslibrisy bibliotek, innych instytucji i osób prywatnych związanych z województwem podlaskim. Wśród zbiorów specjalnych wyróżnia się bogata kolekcja współczesnych rękopisów literackich związanych z regionem, na którą składają się, m.in.: rękopisy Marty Cywińskiej, Mieczysława Czajkowskiego, Tadeusza Gicgiera, Sokrata Janowicza, Wiesława Janickiego, Wiesława Kazaneckiego, Janiny Kozak-Pajkert, Jana Leończuka, Edwarda Redlińskiego, Wiesława Szymańskiego, Zbigniewa Ślączki, Zbigniewa Waydyka. Uzupełniają zbiór rękopisy nutowe Roberta Panka i Tadeusza Trojanowskiego. Zbiory ikonograficzne obejmują akwarele, grafikę, plakaty, fotografie twórców regionalnych. Są to m.in.: rysunki Henryka Wilka i Władysława Pietruka, akwaforty i miedzioryty Wiesława Cieśli, zbiory akwarel Albina Waczyńskiego, prace Dymitra Grozdewa i Edwarda Jurszewicza. W zasobach Działu Zbiorów Specjalnych znajduje się też unikalna kolekcja fotogramów z wizerunkami Białegostoku autorstwa dwóch Piotrów Sawickich - ojca i syna. Dział Zbirów Specjalnych gromadzi i udostępnia alternatywne materiały czytelnicze. Największy zbiór to książki mówione dostępne na kasetach magnetofonowych, czytanych przez najlepszych polskich lektorów. Dostępne są także książki w standardzie DAISY oraz książki w języku Braille’a.

Do dyspozycji czytelników:

  • 8 stanowisk odsłuchowych (5 odtwarzaczy CD, 1 odtwarzacz kasetowy, 2 gramofony),
  • 2 stanowiska z dostępem do katalogu komputerowego oraz z programem „SuperNowa” powiększającym i udźwiękawiającym środowisko Windows i oprogramowaniem EasyReader (cyfrowy odtwarzacz książki mówionej pozwalający na odtwarzanie plików w standardzie DAISY),
  • 2 stacjonarne powiększalniki LCD,
  • 2 Auto-Lektory Basic czytające dowolny tekst drukowany,
  • 2 elektroniczne lupy przenośne,
  • 1 czytnik mikrofilmów,
  • sala audio-video ze sprzętem audiowizualnym (telewizor, odtwarzacz DVD, magnetowid).

Zbiory udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). Z zasobów Działu Zbiorów Specjalnych mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat, za okazaniem karty bibliotecznej. Do domu wypożyczane są: książki mówione, nuty, płyty analogowe, płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe.