Udostępnianie Zbiorów

Książnica Podlaska udostępnia swe zasoby mieszkańcom Białegostoku, woj. podlaskiego i innym zainteresowanym ofertą biblioteki. Ze zbiorów biblioteki głównej (Czytelnia Ogólna, Informatorium, Dział Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnia Główna) mogą korzystać użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat. Filie biblioteczne obsługują dzieci, młodzież i czytelników dorosłych.

W siedzibie głównej Książnicy (Informatorium, Czytelnia Ogólna) oraz czytelniach Filii i w Dziale Zbiorów Specjalnych, zbiory udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). Wypożyczenia do domu realizowane są przez Wypożyczalnię Główną i Filie.

Biblioteka oferuje możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych. Zapewnia sprowadzenie brakujących w zbiorach Książnicy Podlaskiej materiałów z bibliotek krajowych i zagranicznych, w postaci oryginałów lub reprodukcji. Materiały zamawia się w Wypożyczalni Głównej, udostępniane są wyłącznie w czytelniach. Więcej

Szczególne ograniczenia w udostępnianiu zbiorów dotyczą:

  • starych druków i cymeliów, udostępnianych przede wszystkim do celów naukowych,
  • dokumentów, których zły stan zachowania nie pozwala na udostępnianie w postaci oryginału.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.