Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej

W roku 2012 Książnica Podlaska realizowała zadanie Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe. Celem ogólnym projektu była ochrona cennych dla regionu, biblioteki i kultury polskiej zasobów Książnicy Podlaskiej. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Wspieranie działań muzealnych z udziałem środków województwa podlaskiego i środków własnych. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne dwóch starodruków:

  • Ritualis, Waltera pars, de cearemoniis ecclesiasticis. De Benedictionibus, Reguale Generale. [1730] Cracoviensis
  • Leitourgikon Si est’ Służebnik. Wilno – Supraśl, 1692

Dzięki realizacji zadania zabezpieczono unikalne zbiory stanowiące fragment Narodowego Zasobu Bibliotecznego – drukowaną cyrylicą księgę liturgiczną „Leitourgicon...” oraz „Ritualis” pochodzący z Drukarni Akademii Krakowskiej.

Zakres prac konserwatorskich obejmował m. in. dezynfekcję starych druków, czyszczenie mechaniczne i chemiczne, kąpiele odkwaszające i wzmacniające, uzupełnienie ubytków, wykonanie opraw. Efekty zabiegów widoczne są na zdjęciach. Książki dostały nowe życie.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego