Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej - etap II

Biesiada Miodowo - Chlebowa

Projekt "Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej - etap II" jest kolejnym etapem remontu siedziby Książnicy Podlaskiej. Projekt umożliwi poprawę funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty. Poprawa warunków funkcjonowania osiągnięta zostanie poprzez wykonanie kolejnego etapu inwestycji, tj. remont pomieszczeń, co poprawi jakość korzystania z usług Książnicy Podlaskiej. Z uwagi na fakt, iż budynek nie był remontowany przez ponad 20 lat wymaga niezwykle dużych nakładów na bieżące remonty. Realizacja zadania jest konieczna do pełnienia zamierzonych funkcji kulturalno-oświatowych. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne użytkowników Książnicy Podlaskiej.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego