Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej.

Biesiada Miodowo - Chlebowa

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku realizuje w roku 2011 zadanie w Ramach PROGRAMU Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniach Czytelni Czasopism, magazynach na parterze, holu wystawowym, korytarzach w siedzibie Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego 16. Termin wykonania zadania ustalony jest do 31.12.2011 roku.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego