Każdy jest inny, każdy jest wspaniały – teraz MY - prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zaprasza na spotkania „Osoby niepełnosprawne - ich możliwości i osiągnięcia” połączone z wystawami prac artystycznych osób niepełnosprawnych, organizowanymi w ramach projektu „Każdy jest inny, każdy jest wspaniały – teraz MY - prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych” współfinansowane przez Miasto Białystok.

Terminy organizowanych spotkań integracyjnych:

  • 16.09.2009 r., godzina 1100, Filia nr 1, ul. Dobra 12
  • 30.09.2009 r., godzina 1000, Filia nr 3, ul. Ciepła 15
  • 07.10.2009 r., godzina 1000, Filia nr 5, ul. Pułaskiego 96
  • 28.10.2009 r., godzina 1000, Filia nr 9, ul. Gajowa 73

Spotkania „Osoby niepełnosprawne - ich możliwości i osiągnięcia” poprowadzi Ewa Jarmołowicz – od 19 lat współpracuje ze środowiskiem ludzi chorych i niepełnosprawnych. Współpracuje z poradniami pedagogiczno - psychologicznymi w zakresie udostępniania książek mówionych dyslektycznym uczniom. Prowadzi zajęcia wraz z osobami niepełnosprawnymi nt.: Sprawny nie znaczy gorszy (wśród uczniów wszelkich poziomów edukacyjnych oraz nauczycieli, a także innych osób niesprawnych czytelniczo np. osadzonych w areszcie śledczym w Białymstoku i osób leczonych na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy). Promuje alternatywne materiały czytelnicze wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych.

Projekt „Każdy jest inny, każdy jest wspaniały – teraz MY - prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych” współfinansowane przez Miasto Białystok skierowany jest do szerokiego grona odbiorców (dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowe, młodzież gimnazjalna etc..). Dzięki działaniom podjętym w ramach przedsięwzięcia przybliżona zostanie działalność artystyczna niepełnosprawnych a także poznamy funkcjonowanie tych osób w życiu codziennym. Spotkania organizowane w ramach projektu pozwolą spojrzeć na osoby z grupą inwalidzką z innej perspektywy.

Głuchoniewidomy, niesprawny intelektualnie radzi sobie w życiu codziennym, uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym Miasta Białegostoku – to właśnie ma uzmysłowić realizowany przez nas projekt.

Realizacja zadania przyczyni się do lepszego zrozumienia środowiska osób niepełnosprawnych, przybliżenia jego problemów tworząc płaszczyznę społecznego porozumienia i dobrego klimatu. Promocja dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych stanie się elementem łamiącym bariery w postrzeganiu osób niepełnosprawnych a tym samym umożliwi ich akceptację i pełną adaptację do życia w społeczeństwie.

Spotkania integracyjne mają na celu zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. W ramach prezentacji zostaną przedstawione m.in. formy komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, różnorodne pomoce techniczne – maszyna brajlowska, zegarek mówiący czy udźwiękowiony telefon komórkowy – ułatwiające normalne funkcjonowanie, różne formy działalności artystycznej osób niepełnosprawnych – malarstwo, rzeźba, poezja itp.