Wydanie i promocja powieści poetyckiej „Naszyjnik z wilczych zębów” Leonardasa Gutauskasa w tłumaczeniu Jana Sienkiewicza

Zadanie polegać będzie na wydaniu i promocji powieści poetyckiej „Naszyjnik z wilczych zębów” Leonardasa Gutauskasa w tłumaczeniu Jana Sienkiewicza. Leonardas Gutauskas - litewski poeta, prozaik, malarz. Za swój ogromny dorobek literacki i osiągnięcia artystyczne wielokrotnie nagradzany m.in. - prestiżową Nagrodą Narodową w 2001 r. Jego najbardziej znanym utworem jest właśnie przetłumaczona na język polski przez Jana Sienkiewicza w/w powieś ć. Pisząc za dr hab. Jarosławem Ławskim, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku "(...) Powieść przetłumaczona została w sposób znakomity! (...) Tłumaczenie to wydaje się samoistną wartością książki(...)". „Naszyjnik z wilczych zębów” – w tłumaczeniu Jana Sienkiewicza wzbogaci sztukę translatorską i będzie znakomitą pozycją wydawniczą promującą twórczość literacką naszych sąsiadów oraz wzmocni dążenia do zgodnego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego