Konserwacja 5 woluminów białostockich druków ulotnych wydanych w 1801 r.

W okresie od 22.05.2009 r. do 31.12.2009 r. Książnica Podlaska realizowała zadanie: Konserwacja 5 woluminów białostockich druków ulotnych wydanych w 1801 r.

W toku realizacji projektu poddano konserwacji i uzupełniono oprawy 5 druków ulotnych wydrukowanych w najstarszych białostockich oficynach - Jana Jakuba Daniela Kantera i Jana Appelbauma. Po konserwacji, wydawnictwa zostały zdigitalizowane i umieszczone w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie są dostępne dla celów poznawczych i badawczych.

Dzięki realizacji zadania zabezpieczono unikalne zbiory stanowiące fragment Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz będące świadectwem rodzenia się sztuki drukarskiej w Białymstoku. Wydawnictwa po konserwacji:

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Prezydenta Miasta Białegostoku
bialystok