Książnica Podlaska - Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku

Książnica Podlaska - Biblioteka Bez Barier - Przebudowa budynku Filii nr 9 w Białymstoku

Dążeniem projektu "Książnica Podlaska - Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku" jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty w obszarze edukacji i kultury KP. Realizacja umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej. Budynek Filii Nr 9 jest własnością KP, oddany został do użytku w 1991 r. i od czasu przekazania do użytku nie było w nim remontów. Obecny stan techniczny jest zły, a bariery architektoniczne uniemożliwiają korzystanie z zasobu biblioteki osobom niepełnosprawnym. Dlatego planowana jest instalacja dźwigu platformowego. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę układu przestrzennego placówki i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych pozwoli Filii nr 9 KP na urozmaicenie swojej oferty oraz podniesienie standardów użytkowych budynku przez co zbliżymy się do standardów XXI wieku. Realizacja zadania wynika z zapotrzebowania społecznego.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego