Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym

8 październik 2010

Zapraszamy do konsultacji strategii Książnicy Podlaskiej na lata 2011-2020

Książnica Podlaska wraz z innymi Bibliotekami Wojewódzkimi uczestniczy w projekcie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości”

Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury
  2. Konsultacje on-line – uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość skonsultowania się poprzez blog i forum z polskimi i norweskimi ekspertami
  3. Wizyta studyjna w Norwegii – jej celem będzie zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie.
  4. Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury
  5. Konferencja podsumowująca projekt

Więcej informacji na stronie FRSI