Biblioteka+

Biblioteka Plus

W 2010 r. rozpoczął się ogólnopolski program realizowany przez Instytut Książki - Biblioteka +. Odbiorcami projektu są bibliotekarze z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 15tys. mieszkańców. Książnica Podlaska realizuje moduł szkoleń dla gminnych bibliotekarzy. Projekt realizowany będzie w okresie 2010-2015. W 2010 roku na szkoleniach w ramach programu Biblioteka + uczestniczy 40 bibliotekarzy.

Strona projektu: www.bibliotekaplus.pl

Szkolenia w roku 2012

Szkolenia w roku 2011