Biblioteka - KULTURAlna przystań

Opublikowano: 14.03.2017

KULTURAlna_03_20171

Szanowni Państwo,
Z satysfakcją informujemy, iż Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku po raz kolejny, również w bieżącym roku pozyskała dotację na szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego, tym razem w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki.

Projekt szkoleniowy Biblioteka - KULTURAlna przystań realizowany będzie w miesiącach kwiecień - wrzesień 2017 r.

Głównym celem proponowanego doskonalenia zawodowego jest uzyskanie przez bibliotekarzy publicznych woj. podlaskiego wiedzy i nowych umiejętności w zakresie animacji i promocji czytelnictwa, kształtowania kultury czytelniczej i uruchamiania własnego potencjału z kreatywności oraz w zakresie obsługi programów komputerowych, a poprzez to wzmocnienie funkcji biblioteki w środowiskach lokalnych jako kulturalnej przystani zwłaszcza dla młodych użytkowników, ale także dla całych rodzin.

Plan szkolenia zakłada 6 modułów szkoleniowych:

Kwiecień
  • Zabawa i edukacja w bibliotece – szkolenie z animacji książki trudnej (popularnonaukowej i edukacyjnej), przygotowania działań kulturalno-edukacyjnych na bazie pedagogiki zabawy oraz twórczej aktywności użytkowników.
  • Prezentacja i autoprezentacja w bibliotece – szkolenie z treningiem przy komputerze, warsztat umiejętności miękkich.
Maj
  • Aktywna biblioteka (stacjonarnie i wirtualnie) – szkolenie z e-marketingu i promocji czytelnictwa w Internecie.
Czerwiec
  • Książka w dialogu z przyrodą – szkolenie z animacji książek dla najmłodszych i ich rodzin na podstawie nowoczesnych wydawnictw Tomasza Samojlika.
  • NIEcodzienna biblioteka – szkolenie interdyscyplinarne z warsztatem z form rozrywki dla młodzieży i jej rodzin na przykładzie dobrych praktyk własnych.
Wrzesień
  • Biblioteka historyczna i patriotyczna – szkolenie warsztatowe z animacji książek o tematyce patriotycznej i historycznej na bazie dobrych praktyk własnych.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KULTURAlna_03_20171

Zabawa i edukacja w bibliotece – szkolenie z animacji książki trudnej (popularnonaukowej i edukacyjnej), przygotowania działań kulturalno-edukacyjnych na bazie pedagogiki zabawy oraz twórczej aktywności użytkowników.

kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171
kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171
kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171

Aktywna biblioteka (stacjonarnie i wirtualnie) – szkolenie z e-marketingu i promocji czytelnictwa w Internecie.

kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171

Książka w dialogu z przyrodą – szkolenie z animacji książek dla najmłodszych i ich rodzin na podstawie nowoczesnych wydawnictw Tomasza Samojlika.

kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171
kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171 kulturalna_05_20171

NIEcodzienna biblioteka – szkolenie interdyscyplinarne z warsztatem z form rozrywki dla młodzieży i jej rodzin na przykładzie dobrych praktyk własnych.

szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171
szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171
szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171 szkolenie_30_06_20171

Biblioteka historyczna i patriotyczna – szkolenie warsztatowe z animacji książek o tematyce patriotycznej i historycznej na bazie dobrych praktyk własnych.

szkolenie_11_09_20171 szkolenie_11_09_20171 szkolenie_11_09_20171 szkolenie_11_09_20171

Prezentacja i autoprezentacja w bibliotece – szkolenie warsztatowe w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz umiejętności skutecznej autoprezentacji.

szkolenie_21_09_20171 szkolenie_21_09_20171 szkolenie_21_09_20171