PROaktywnie z biblioteką

Opublikowano: 20.04.2016

Książnica Podlaska w roku 2016 pozyskała dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki na szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego.

Projekt szkoleniowy PROaktywnie z biblioteką realizowany będzie w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016.

Głównym celem proponowanego doskonalenia jest poznanie i przećwiczenie nowoczesnych form pracy z młodym użytkownikiem biblioteki: technik kreatywnego myślenia, metod aktywizujących wspólne działania proekologiczne i prospołeczne, nowoczesnej edukacji medialnej i regionalnej. Szkolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji zawodowych i twórczego potencjału osobowego uczestników, poszerzy wiedzę z nowych technologii i nauczy tworzyć atrakcyjną ofertę dla młodych odbiorców.


Plan szkolenia zakłada 3 moduły szkoleniowe:

 1. Kwiecień - PROaktywny bibliotekarz w twórczym działaniu - warsztat z nowoczesnych metod pracy z młodym użytkownikiem;
 2. Maj - Nasza „mała ojczyzna” w bibliotece - warsztat z edukacji obywatelskiej;
 3. Czerwiec - 2 dniowy warsztat z zagadnień:
  • Gra o „dzieci sieci” - warsztat z edukacji medialnej, wykorzystujący nowe technologie;
  • ZaGRAj w bibliotece - warsztat z edukacji regionalnej, obejmujący m.in. przygotowanie i udział w grze miejskiej;
  • EKObiblioteka. Recycling myśli i przedmiotów - edukacja ekologiczna z warsztatem twórczym;
  • „ZaGrajmy” razem literaturą - warsztat z dramy.

Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Książki