Cenne stare druki po wszechstronnych zabiegach konserwatorskich powróciły do Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 11.12.2014 r.

Dobiega końca realizacja zdania Konserwacja starych druków Książnicy Podlaskiej – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap III. Stare druki po kilkumiesięcznych pracach konserwatorskich powróciły do Książnicy.

W tegorocznym etapie odrestaurowano stare druki o dużych walorach historycznych, chronologicznie związane z epoką Oświecenia:

Zakres prac konserwatorskich obejmował m. in. dezynfekcję, oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, kąpiele odkwaszające, uzupełnienie ubytków, naprawę i odbudowę opraw. Na zdjęciach prezentujemy stare druki przed zabiegami, na różnych etapach procesu konserwacji oraz po zakończeniu prac. Realizacja prac była możliwa dzięki projektom, na które Książnica Podlaska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współudziale finansowym województwa podlaskiego.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zbiór Praw Sądowych Na Mocy Konstytucyi Roku 1776. Przez Andrzeia Zamoyskiego, Ex-Kanclerza Koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony, y na Seym 1778. Podany, Warszawa 1778

„Woyny znacznieysze przezd narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa Pana...” Franciszka Paprockiego, Wilno 1763

Gazeta Warszawska (1774-1775)