Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014

Opublikowano: 12.12.2014 r.

W roku 2014 Książnica Podlaska korzystała ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka realizowała dwa priorytety tego programu.

Budżet priorytetu 1, zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyniósł w skali całej Polski 20 mln zł, a priorytetu 2 - 3 mln zł. Dotacja dla Książnicy Podlaskiej (ogółem priorytet 1 i 2) wyniosła 57519 zł.

Nowością edycji programu w roku 2014 były dwa priorytety. Zgodnie z wymogami pierwszego z nich, Książnica zakupiła nowości wydawnicze do bibliotek swojej sieci przeznaczając 1/3 dotacji na zakup literatury dla dzieci i młodzieży. Z kolei środki pozyskane w ramach drugiego priorytetu wydatkowano na zakup nowości do naszej biblioteki z uwzględnieniem potrzeb partnerskich bibliotek szkolnych. Zakupiono tytuły wskazane przez te biblioteki, a także zorganizowano wspólne działania promujące książkę i czytelnictwo.

Priorytet 2 był realizowany we współpracy z trzema szkołami: Szkołą Podstawową nr 6, Publicznym Gimnazjum nr 5 i Publicznym Gimnazjum nr 15.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa