Nowe interpretacje

Data utworzenia: 10.03.2014, Ostatnia modyfikacja: 08.05.2015

Celem programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje” było zachęcenie polskich artystów wykonawców do sięgania po nowy repertuar oraz popularyzacja twórczości polskich kompozytorów rzadko goszczących lub słabo rozpowszechnionych w polskim życiu muzycznym.

W ramach programu artyści włączali do swojego repertuaru koncertowego i wykonywali publicznie utwory wskazanych w danej edycji kompozytorów.

W IV edycji programu „Nowe interpretacje” wskazano następujących kompozytorów: Marcina Mielczewskiego, Juliusza Zarębskiego i Andrzeja Panufnika.


Juliusz Zarębski (1854-1885)

Urodzony w Żytomierzu w 1837 roku, odebrał gruntowną edukację w zakresie gry fortepianowej i kompozycji w kilku zagranicznych konserwatoriach. Pobierał lekcje m.in. u Franciszka Liszta, który niezwykle wysoko oceniał jego twórczość kompozytorską i umiejętności pianistyczne. Zarębski szybko dał się poznać jako koncertujący z sukcesami w całej Europie wirtuoz fortepianu. Grywał również na dwuklawiaturowym fortepianie paryskiej firmy braci Mangeot. Wskutek podupadającego zdrowia w roku 1880 osiadł na stałe w Brukseli, gdzie zatrudniony jako profesor tamtejszego konserwatorium, poświęcił się wyłącznie kompozycji. Rozwijającą się karierę jednego z najwybitniejszych kompozytorów doby pochopinowskiej przerwała przedwczesna, spowodowana gruźlicą śmierć w 1885 roku.

Dorobek kompozytorski Zarębskiego obejmuje niewielką liczbę utworów przeznaczonych głównie na fortepian solo lub z towarzyszeniem orkiestry. Najbardziej znanym dziełem Zarębskiego jest dedykowany Lisztowi Kwintet fortepianowy g-moll – ostatni utwór kompozytora, ukończony 8 marca 1885 roku, kilka miesięcy przed śmiercią. Oryginalność brzmieniowa utworu oraz jego walory wirtuozowskie i wyrazowe każą upatrywać w nim najwybitniejsze dzieło kameralne polskiej muzyki XIX wieku.

W 150. rocznicę urodzin kompozytora ukazała się monografia Juliusza Zarębskiego - Ryszard Daniel Golianek – Juliusz Zarębski. Człowiek – Muzyka – Kultura, zawierająca szczegółową i gruntowną analizę artystycznej spuścizny i biografii twórcy, opartą na dogłębnych badaniach źródłowych: www.pwm.com.

W 2002 roku nakładem wydawnictwa Rhytmos ukazał się katalog twórczości Juliusza Zarębskiego - R.D. Golianek, Dzieła muzyczne Juliusza Zarębskiego, chronologiczny katalog tematyczny, Rhytmos, Poznań 2002.