Ochrona starodruków Książnicy Podlaskiej - materialnego dziedzictwa kulturowego

W roku 2013 Książnica Podlaska realizowała zadanie Ochrona starodruków - materialnego dziedzictwa kulturowego. Celem ogólnym projektu była ochrona cennych dla regionu i kultury polskiej zasobów Książnicy Podlaskiej. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Wspieranie działań muzealnych z udziałem środków województwa podlaskiego i środków własnych. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne dwóch starodruków:

  • Generalna Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego Konfederacyja zaczęta w Wilnie Roku 1764 dnia 16 miesiąca kwietnia...[s .1.], 1764 r.
  • Zlatoust. Supraśl, 1797

oraz rękopisu:

  • Rękopis słowiański, [ca 1650-1770]

Zakres prac konserwatorskich obejmował m.in. dezynfekcję, czyszczenie mechaniczne, chemiczne, kąpiele odkwaszające i wzmacniające, uzupełnienie ubytków, konserwację oraz rekonstrukcję opraw. Przeprowadzone zabiegi przyczyniły się do zabezpieczenia materiałów przed dalszymi zniszczeniami oraz pozwoliły na przywrócenie ich wartości estetycznej przy jednoczesnym zachowaniu charakteru poddanych konserwacji obiektów. Materiały zostały zdigitalizowane, przeniesienie treści na nowe nośniki pozwoli na korzystanie z tych źródeł szerokiemu kręgowi odbiorców.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego