Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony Wiesławowi Kazaneckiemu w 20 rocznicę śmierci poety.

Dnia 09. 11. 2009 r. o godz. 18.00 w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej w Białymstoku dobył się Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony Wiesławowi Kazaneckiemu w 20 rocznicę śmierci poety.

Wieczór prowadzili:
Halina Kazanecka, Stanisław Srokowski, Jan Leończuk

Teksty Wiesława Kazaneckiego czytał:
Marcin Tomkiel

W części muzycznej wystąpili:

 • Bożena Bojaryn-Przybyła – sopran
 • Łukasz Kazanecki – baryton
kwartet smyczkowy w składzie:
 • Marcin Roszkowski – I skrzypce
 • Paweł Kuk – II skrzypce
 • Magdalena Piechowska – altówka
 • Katarzyna Winkiewicz – wiolonczela
W programie koncertu Pieśni Łukasza Kazaneckiego do tekstów poetyckich Wiesława Kazaneckiego:
 • Wstęp do autobiografii
 • Światło
 • 9 kwietnia 1979
 • Notatka
 • Świat jest zmową kurduplów
 • Śmiech
 • Szukają swoich morderców
 • Modlę się najżarliwiej

Przygotowanie i kierownictwo artystyczne
Łukasz Kazanecki

obr1 obr2 obr3
obr4 obr5 obr6
obr7 obr8 obr9
obr10
Zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Województwo Podlaskie