PROJEKTY KSIĄŻNICY PODLASKIEJ

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku pragnąc zaspokoić potrzeby czytelników sięga po środki pozabudżetowe.

Prezentujemy autorskie projekty Książnicy Podlaskiej:

  • Projekty bieżące
  • Projekty zrealizowane