Filia nr 14 Esperanto-Libraro

15-062 Białystok, ul. Warszawska 19
Osiedle Bojary, Centrum im. Ludwika Zamenhofa


Wyświetl większą mapę
Godziny otwarcia
Kontakt

tel. 85 74-15-085; e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl

 

Esperantiana: książki i czasopisma w języku esperanto. Literatura piękna i popularnonaukowa, w tym bogaty wybór słowników i podręczników do nauki esperanto. Materiały dotyczące Ludwika Zamenhofa i inne związane z ruchem esperanckim.

Filia dysponuje multimedialnymi płytkami CD „Esperanto”, zawierającymi ciekawe informacje o esperanto, m.in. o jego historii oraz kurs języka esperanto, rozmówki i gry językowe.

Czasopisma do bieżącego użytku w języku esperanto:

Esperanto Internacia Pedagogia Revuo Kontakto Monato La Ondo de Esperanto Pola Esperantisto

Do dyspozycji czytelnika: dostęp do katalogu komputerowego i Internetu; plansze do gier edukacyjnych związanych z esperantem.

Filia współpracuje z Centrum im. Ludwika Zamenhofa, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i wyższymi.

Jest współorganizatorem corocznego konkursu literackiego w dziedzinie prozy w języku polskim lub esperanto. Edycja 2012 r. nosiła tytuł: Moje fascynacje esperantem. Prace pokonkursowe wydawane są w formie zeszytów literackich Bjalistokaj Kajeroj.

Oferuje świetlicom i bibliotekom szkolnym materiały na wystawy czasowe, organizowane w siedzibie użytkownika, nt. Literatura piękna w języku esperanto, Podręczniki dla dzieci i młodzieży do nauki esperanta. Otwarciu wystaw mogą towarzyszyć prelekcje esperantystów, gry i zabawy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

W środy o godz. 16.00 w miesiącach: lipiec – sierpień – wrzesień w placówce odbywają się cykliczne cotygodniowe spotkania z poezją, literaturą piękną i prasą w języku esperanto.

Filia współorganizuje akcję Podziel się książką.

Oferta tematyczna zajęć
TematAdresatForma
Jak korzystać z biblioteki? Szkoły podstawowe Wycieczka wprowadzająca
Nowości literatury pięknej w języku esperanto Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie
Lekcja biblioteczna
Literatura dla dzieci i młodzieży w języku esperanto – lekcja pokazowa prowadzona metodą Cseh Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie
Lekcja biblioteczna
Ludwik Zamenhof – życie i twórczość Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie
Prelekcja
Turystyka a esperanto Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie
Prelekcja

Czas trwania zajęć: ok. 45 min.

Aktualnie realizowane formy pracy z czytelnikiem w Filii zob. Aktualności.

W sprawie zajęć można się kontaktować telefonicznie, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w godzinach otwarcia biblioteki.

Archiwum

powrót