Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w 2018 roku

W 2018 roku w województwie podlaskim działało 47 Dyskusyjnych Klubów Książki: 24 dla dorosłych i 23 dla dzieci i młodzieży. Należało do nich łącznie 442 członków, którzy w ciągu roku spotkali się 440 razy. Na potrzeby klubów zostało zakupionych 118 tytułów książek, należących do różnych gatunków literackich, co dało łączną liczbę 937 woluminów.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w 2017 roku

W województwie podlaskim w 2017 roku działało 45 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 24 kluby dla dorosłych i 21 klubów dla dzieci i młodzieży. Ogółem odbyło się 427 spotkań, a na potrzeby klubów zakupiono 1097 nowych książek. Dorośli najchętniej czytali książki autorstwa Erica-Emmanuela Schmitta, Remigiusza Mroza, Jacka Dehnela, Marcina Kąckiego, Jacka Hugo-Badera, Anny Kamińskiej, zaś dzieci - Renaty Piątkowskiej, Grzegorza Kasdepke, Pawła Beręsewicza.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2016 r.

W województwie podlaskim w 2016 r. funkcjonowały 42 Dyskusyjne Kluby Książki, w tym 20 klubów dla dorosłych czytelników oraz 22 dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 1160 nowych książek na potrzeby klubów. Odbyły się 373 spotkania, uczestniczyło w nich 3357 osób.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2015 r.

W województwie podlaskim w 2015 r. funkcjonowało 40 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 20 klubów dla dorosłych czytelników oraz 20 dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 983 nowych książek na potrzeby klubów. Odbyły się 338 spotkania.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2014 r.

W województwie podlaskim w 2014 roku funkcjonowało 39 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 19 klubów dla dorosłych czytelników oraz 20 dla dzieci i młodzieży. Zakupiono na potrzeby klubów DKK 1016 woluminów nowych książek. Odbyło się 309 spotkań DKK, w których uczestniczyło 1587 osób.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2013 r.

W województwie podlaskim w 2013 r. funkcjonowało 36 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 16 klubów dla dorosłych czytelników oraz 20 dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 890 nowych książek na potrzeby klubów. Odbyły się 432 spotkania.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2012 r.

W województwie podlaskim w 2012 r. funkcjonowało 35 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 18 klubów dla dorosłych czytelników oraz 17 dla dzieci i młodzieży. Liczba stałych członków klubu wahała się od 5 do 22 osób. Zakupiono 914 nowych książek na potrzeby klubów. Przy zakupie książek kierowano się propozycjami samych klubowiczów oraz listą tytułów wydawnictw prezentowanych na stronie Instytutu Książki. Odbyły się 262 spotkania, na których omówiono w sumie 262 tytuły.

Więcej...

Sprawozdanie z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki za 2011 r.

W województwie podlaskim w 2011 r. funkcjonowało 35 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 21 klubów dla dorosłych czytelników oraz 14 dla dzieci i młodzieży. Liczba stałych członków klubu wahała się od 3 do 18 osób. Zakupiono 1036 nowych książek na potrzeby klubów. Przy zakupie książek kierowano się propozycjami samych klubowiczów oraz listą tytułów wydawnictw prezentowanych na stronie Instytutu Książki. Odbyło się 245 spotkań, na których omówiono w sumie 273 tytuły.

Więcej...