Koordynatorzy wojewódzcy DKK

Joanna Trusiuk, Małgorzata Rokicka-Szymańska.
Książnica Podlaska w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
tel: 085 67 67 267
e-mail: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl
bpb@ksiaznicapodlaska.pl