Biblioteka bardziej dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących

Książnica Podlaska przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom publicznym cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu Książnica Podlaska otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące oraz dostęp do zbioru ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Niewidomi lub słabowidzący Czytelnicy będą mogli wypożyczać książki mówione z Czytakiem. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany i powiększany w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix”. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Larix_11_20161 Larix_11_20161

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS

Osoby zainteresowane wypożyczeniem Czytaka zapraszamy do Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej, przy ul. Skłodowskiej – Curie 14A. Tel.: 85 67 67 273.
W razie potrzeby uzyskają Państwo pomoc dotyczącą obsługi urządzenia.