KONKURS DLA BIBLIOTEK 2017

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz z Oddziałem Białostockim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs ph.: Ślady sławnych Polaków – jubilaci 2017 roku w bibliotekach, skierowany do bibliotek publicznych woj. podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o sławnych Polakach – jubilatach 2017 roku, poprzez akcje kulturalne i edukacyjne skierowane do różnych grup użytkowników bibliotek oraz promocja dorobku polskiej kultury, nauki, historii.

Szczegóły w regulaminie konkursu

Karta zgłoszeniowa

Na zgłoszenia bibliotek czekamy w terminie do 1.09.2017 roku.


Konkurs dla bibliotek 2016

konkurs_1120161

Biblioteki są nie tylko miejscami spotkań z literaturą, lecz także przestrzenią zgłębiania wiedzy i poznawania tego, co nowe. Wspomagają również inne instytucje w procesie edukacji dzieci i dorosłych. By podkreślić tę jedną z ról współczesnych bibliotek Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przeprowadziła w 2016 r. Konkurs dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego Konkurs ph. Biblioteka w edukacji – edukacja w bibliotece.

Celem Konkursu było m.in. popularyzowanie działań bibliotek, które odgrywają istotną rolę w procesie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży oraz edukacji ustawicznej dorosłych w swoich społecznościach, zachęcanie bibliotek do podejmowania działań związanych z rozbudzaniem, uzupełnianiem i zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych, poznawczych, informacyjnych społeczeństwa lokalnego, a także aktywizacja bibliotek w zakresie planowania i podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia w Konkursie nadesłało 8 bibliotek terenowych i 1 filia biblioteczna Książnicy Podlaskiej. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce - Biblioteka Miejska w Szczuczynie
 • II miejsce - Biblioteka Publiczna w Mońkach
 • III miejsce - Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym

oraz dwa wyróżnienia

 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce na VII Konferencji Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego w dn. 16.11.2016. Spotkanie bibliotekarzy było również okazją do pokazania dorobku edukacyjnego bibliotek, wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekami, czy też do zainspirowania bibliotek do współpracy z i innymi instytucjami edukacyjnymi.


Konkurs dla bibliotek 2015

Konkurs20151

Konkurs Annales bibliotek, czyli opowieść o minionych dziejach obrazem malowana skierowany był do bibliotek woj. podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej.

Celem Konkursu było m.in. uhonorowanie obchodów roku Jana Długosza, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez biblioteki, doskonalenie warsztatu oraz podnoszenie umiejętności dokumentacji działalności bibliotek, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych bibliotekarzy, propagowanie idei prowadzenia kronik jako dokumentacji życia i pracy bibliotek.

Swoje zgłoszenia nadesłało 14 bibliotek terenowych i filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii bibliotek publicznych województwa podlaskiego:

 • I miejsce - Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie
 • II miejsce - Bibliotece Publicznej w Gródku
 • III miejsce - Bibliotece Publicznej w Mońkach

W kategorii filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej:

 • I miejsce – Filia Biblioteczna nr 3
 • II miejsce – Filia Biblioteczna nr 8
 • III miejsce – Filia Biblioteczna nr 9

oraz dwa wyróżnienia

 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Płocicznie-Tartak
 • Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy