Biblioteki samorządowe Województwa Podlaskiego

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016

W 2015 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 241 bibliotek, w tym w miastach 73, a na wsi 168. Sieć bibliotek publicznych województwa podlaskiego to: biblioteka wojewódzka - Książnica Podlaska z siecią 16 filii na terenie miasta Białystok oraz 224 biblioteki i filie samorządowe. W ogólnej liczbie 241 placówek można wyróżnić:

  • 118 siedzib (bibliotek powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz Książnicę Podlaską),
  • 123 filie biblioteczne.

Na terenie województwa funkcjonuje 31 oddziałów dla dzieci oraz 43 punkty biblioteczne.

W stosunku do roku 2014 nastąpiły negatywne zmiany w sieci bibliotek terenowych, gdyż zlikwidowano w województwie 2 filie biblioteczne w gminie Radziłów.

Utworzono nową placówkę w mieście Suwałki –„Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii.

Ponad 25% bibliotek publicznych stopnia podstawowego (miejskich, miejsko-gminnych, gminnych) nie posiadało samodzielności statutowej i działało w ramach innej instytucji. W strukturach ośrodków kultury funkcjonowały 54 placówki, w tym 28 to biblioteki miejskie, miejsko-gminne, gminne oraz 26 filii bibliotecznych. Z bibliotekami szkolnymi połączonych było 13 placówek, w tym 2 biblioteki gminne i 11 filii bibliotecznych.

W 2015 roku biblioteka w gminie Hajnówka (Dubiny) rozpoczęła działalność w strukturze ośrodka kultury, po wyrażeniu zgody na połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury przez MKiDN. Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

Nie wszystkie gminy wywiązywały się z ustawowego obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie nie prowadzi biblioteki publicznej od 2002 r. Gmina Nowe Piekuty nadal nie przekształciła swojej bibliotek w instytucję kultury. Pozostałe biblioteki są instytucjami kultury wpisanymi do rejestru instytucji kultury w urzędach poszczególnych gmin.

Na terenie województwa podlaskiego nadal nie wszystkie powiaty wywiązywały się z obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej, co powoduje, że w dalszym ciągu sieć bibliotek powiatowych jest niepełna. W 2015 roku działało 11 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funkcję bibliotek powiatowych na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia. W trzech powiatach: bielskim, hajnowskim i kolneńskim nie ma bibliotek powiatowych.

Zlecone zadania powiatowe realizowały w minionym roku następujące placówki: 1 biblioteka wojewódzka (KP w Białymstoku), 1 biblioteka powiatowa (BP w Sejnach), 8 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (Augustów, Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Łomża, Mońki, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie) oraz 1 biblioteka gminna w powiecie zambrowskim (Szumowo).

bib1 bib2 bib3
bib4 bib5 bib6