Biblioteki samorządowe Województwa Podlaskiego

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018

W 2017 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 237 placówek bibliotecznych, w tym w miastach 71 placówek, a na wsi 166. Sieć bibliotek publicznych województwa podlaskiego to: biblioteka wojewódzka - Książnica Podlaska z 16 filiami na terenie miasta Białystok oraz 220 bibliotek i filii samorządowych.

W ogólnej liczbie 237 placówek można wyróżnić:

  • 117 siedzib (bibliotek powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz Książnicę Podlaską),
  • 120 filii bibliotecznych.

Obsługę czytelników na terenie województwa wspierało 31 oddziałów dla dzieci oraz 28 punktów bibliotecznych.

Ponad 28% bibliotek publicznych stopnia podstawowego (miejskich, miejsko-gminnych, gminnych) nie posiadało samodzielności statutowej i działało w ramach innej instytucji kultury. W strukturach ośrodków kultury funkcjonowało 66 placówek, w tym 33 biblioteki miejskie, miejsko-gminne i gminne oraz 33 filie biblioteczne. Z bibliotekami szkolnymi połączonych było 6 placówek.

Nie wszystkie gminy wywiązywały się z ustawowego obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie nie prowadzi biblioteki publicznej, a od 2016 r. realizację zadań biblioteki gminnej powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Pozostałe biblioteki publiczne woj. podlaskiego są instytucjami kultury, wpisanymi do rejestru instytucji kultury w urzędach poszczególnych gmin.

Na terenie województwa podlaskiego nadal nie wszystkie samorządy powiatowe prowadziły biblioteki powiatowej, co powodowało, że w dalszym ciągu sieć bibliotek powiatowych nie była w pełni ukształtowana. W 2017 roku w woj. podlaskim 12 placówek bibliotecznych realizowało zadania bibliotek powiatowych. Były to następujące podmioty: 1 biblioteka wojewódzka (Książnica Podlaska w Białymstoku), 9 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie), 1 biblioteka gminna w powiecie zambrowskim (Szumowo) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. W dwóch powiatach: bielskim i kolneńskim nie było bibliotek, które realizowały zadania ponadlokalne.

W województwie podlaskim programy biblioteczne użytkowało 165 placówek (bibliotek i filii). Najwięcej użytkowników miał program MAK+, który wykorzystywało 117 placówek. Stara wersja MAK-a używana była jeszcze w 16 placówkach, Librę stosowało 8, a Sowę 6 placówek. Jedna biblioteka pracowała w systemie KoBi. Książnica Podlaska wraz z filiami bibliotecznymi od 2016 pracuje w programie Patron.

Cztery biblioteki (Książnica Podlaska, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie oraz BP w Suwałkach) oferowały czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej budowały w naszym województwie następujące placówki: BP w Mońkach, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie oraz BPG Łomża z/s w Podgórzu.

bib1 bib2 bib3
bib4 bib5 bib6