Biblioteki samorządowe Województwa Podlaskiego

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017

W 2016 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 238 placówek bibliotecznych, w tym w miastach 72 placówki, a na wsi 166. Sieć bibliotek publicznych województwa podlaskiego to: biblioteka wojewódzka - Książnica Podlaska z 16 filiami na terenie miasta Białystok oraz 221 bibliotek i filii samorządowych.

W ogólnej liczbie 238 placówek można wyróżnić:

  • 118 siedzib (bibliotek powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz Książnicę Podlaską),
  • 120 filii bibliotecznych.

Obsługę czytelników na terenie województwa wspiera 31 oddziałów dla dzieci oraz 24 punkty biblioteczne.

W stosunku do roku 2015 nastąpiły negatywne zmiany w sieci bibliotek terenowych, gdyż zlikwidowano w województwie 3 filie biblioteczne.

Ponad 25% bibliotek publicznych stopnia podstawowego (miejskich, miejsko-gminnych, gminnych) nie posiadało samodzielności statutowej i działało w ramach innej instytucji. W strukturach ośrodków kultury funkcjonowało 58 placówek, w tym 30 bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz 28 filii bibliotecznych. Z bibliotekami szkolnymi połączonych było 6 placówek.

W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie został włączony w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, po uzyskaniu zgody MKiDN. W wyniku reorganizacji utworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą Centrum Biblioteczno–Kulturalne w Sztabinie.

Nie wszystkie gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie nie prowadzi biblioteki publicznej, a w 2016 r. powierzyła Miastu Wysokie Mazowieckie zadania prowadzenia biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Pozostałe biblioteki publiczne woj. podlaskiego są instytucjami kultury, wpisanymi do rejestru instytucji kultury w urzędach poszczególnych gmin.

Na terenie województwa podlaskiego nadal nie wszystkie powiaty wywiązywały się z obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej, co powoduje, że w dalszym ciągu sieć bibliotek powiatowych nie jest w pełni ukształtowana. W 2016 roku działało 12 bibliotek, pełniących funkcję bibliotek powiatowych. W dwóch powiatach: bielskim i kolneńskim nie ma bibliotek, które realizują zadania ponadlokalne.

Zlecone zadania powiatowe realizowały w minionym roku następujące placówki: biblioteka wojewódzka (Książnica Podlaska w Białymstoku), 1 biblioteka powiatowa (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach), 8 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie), 1 biblioteka gminna w Szumowie (powiat zambrowski) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

bib1 bib2 bib3
bib4 bib5 bib6