Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

2017 r.

15 grudnia 2017 roku – spotkanie Zarządu SBP Okręgu Podlaskiego.

Opublikowano: 03.01.2018

spotkanie_03_01_20181

W Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 15.XII.2017 roku odbyło się branżowe spotkanie SBP Okręgu Podlaskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu, Oddziałów, Kół tego obszaru działania.

Więcej...


4 listopada 2017 – zorganizowany wyjazd bibliotekarzy do Warszawy.

Opublikowano: 08.12.2017

Warszawa_08_12_20171

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego działającego przy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 4 XI 2017 roku zorganizowało bibliotekarzom oraz sympatykom bibliotek wyjazd pt. „Listopadowa sobota w stolicy”. Z zaproszenia pilotowanego przez Firmę Turystyczną Ramis skorzystało 49 osób.

Więcej...


STO LAT Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Opublikowano: 14.11.2017

100_lat_14_11_20171

„W 2017 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzi swój Jubileusz – 100. rocznicę powstania organizacji. To doniosłe wydarzenie dla kultury polskiej i całego środowiska bibliotekarskiego jest okazją do przypomnienia osiągnięć Stowarzyszenia, jego wkładu w kształtowanie dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej myśli bibliotekarskiej...” - przewodnicząca SBP Zarządu Głównego, Pani Elżbieta Stefańczyk.

Więcej...


7-9.07.2017 – wycieczka bibliotekarzy podlaskich szlakiem piastowskim ph. „Za Króla Piasta”

Opublikowano: 12.07.2017

wycieczka_12_07_20171

Ponad 30 osobowa grupa z Podlasia uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do Poznania i okolic zorganizowanej przez Książnicę Podlaską przy współpracy z Biurem Podróży Ramis i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem Białostockim.

Więcej...


19 czerwca 2017 - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgu Podlaskiego SBP

Opublikowano: 20.06.2017

zjazd_20_06_20171

19 czerwca 2017 (poniedziałek) w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgu Podlaskiego SBP. Celem spotkania były sprawozdania z działalności Zarządu Podlaskiego Okręgu SBP za lata 2013-2017 oraz wybory nowego Zarządu Okręgu Podlaskiego SBP na kadencję 2017-2021. W zebraniu wzięło udział czterdziestu trzech delegatów Okręgu Podlaskiego SBP.

Więcej...


3 czerwca 2017 – spotkanie emerytów w Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 07.06.2017

spotkanie_07_06_20171

Książnica Podlaska w Białymstoku wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem Białostockim zorganizowała spotkanie emerytów ph. „Wspomnień czar”. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób. Bogaty program imprezy integracyjnej pozwolił na spotkanie bibliotekarzy czynnych zawodowo oraz „stażystów ZUS” z bibliotek terenowych oraz Książnicy Podlaskiej.

Więcej...


24 maja 2017 - szkolenie biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Opublikowano: 02.06.2017

Bielsk_02_06_20171

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim oraz Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku zorganizowało szkolenie bibliotekarzy z okazji 100-lecia SBP w kole Bielsk Podlaski SBP. Z zaproszenia skorzystała brać biblioteczna (ok.30 osób) z sąsiadujących powiatów (siemiatyckiego, hajnowskiego, białostockiego). Zrealizowano kolejne spotkanie z cyklu „Rozwój kompetencji bibliotekarzy” pod hasłem „Obsługa klienta, budowanie relacji, trudny klient w bibliotece”.

Więcej...


22 lutego 2017 roku – spotkanie bibliotekarzy nt. „Asertywność, radzenie ze stresem i wypaleniem zawodowym” w Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 27.02.2017

spotkanie_27_02_20171

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, zorganizowało szkolenie bibliotekarzom z cyklu „Rozwój kompetencji osobistych bibliotekarzy” pod hasłem „Asertywność, radzenie ze stresem i wypaleniem zawodowym”. Moderatorem warsztatów była Aneta Zamojska – trenerka rozwoju osobistego, coach, nauczyciel akademicki, dziennikarka, kierownik Szkoły Artystycznej w Ełku, autorka powieści „Sekundy do szczęścia”. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z Książnicy Podlaskiej oraz reprezentacji bibliotek terenowych.

Więcej...


Wyniki głosowania na zgłoszone materiały graficzne akcentujące 100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w 2017 roku

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w Białymstoku włączyło się do zaakcentowania jubileuszu 100-lecia SBP w Polsce. w ramach tego wydarzenia, bibliotekarze i nie tylko, będą mogli uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach zaproponowanych przez Zarząd Podlaski SPB. Pierwsze zadanie, które podjęto to opracowanie materiałów graficznych – plakatu i zakładki. Czterech członków Stowarzyszenia z Oddziału Białostockiego zgłosiło się do opracowania materiałów bezpłatnie. Następnie projekty – 4 plakaty + 2 zakładki wysłano drogą elektroniczną do poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego i poproszono o dokonanie wyboru tylko jednego w kategorii: plakat i zakładka. w głosowaniu mogli brać udział członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia. w sumie wypowiedziało się 183 respondentów z 39 placówek bibliotecznych województwa podlaskiego.

Więcej...


2016 r.

2015 r.

2014 r.

2011 r.

2010 r.