Jubileusz Książnicy Podlaskiej

Przegląd Poezji Śpiewanej

Pojubileuszowe

Dnia 22 sierpnia 2010 r. w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok odbył się koncert poezji śpiewanej, na którym można było połuchać piosenki literackiej i kabaretowej w wykonaniu Romana Kołakowskiego.

Więcej...


Będziemy wspominać - 100-lecie Książnicy Podlaskiej

Dnia 12 maja 2010 roku odbyły się obchody Jubileuszu Książnicy Podlaskiej. Uroczystość zainaugurowały msze w białostockiej katedrze oraz w cerkwi św. Mikołaja. Główne obchody pod hasłem Biblioteka – Wiedza – Kultura odbyły się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Więcej...

Książnica Podlaska odznaczona Wojewódzką Odznaką Honorową

Odznaka Honorowa

W związku z obchodami jubileuszu Książnica Podlaska została odznaczona Wojewódzką Odznaką Honorową przez marszałka Województwa podlaskiego za zasługi dla krzewienia czytelnictwa, gromadzenia zbiorów, a także za działalność edukacyjną
i promocyjną.Medal "W dowód uznania" przyznany Książnicy Podlaskiej

Medal W dowód uznania

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny przyznało Książnicy Podlaskiej medal W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa wraz z pisemnym podziękowaniem Pani Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.