Galeria Na Piętrze


2014 r.

Lampy naftowe ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni

Opublikowano: 11.07.2014

Książnica Podlaska Galeria Na Piętrze zaprasza na wystawę lamp naftowych ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni.


Wystawa prac i książek Juozasa Šikšnelisa

Juozas Šikšnelis – ur. 1950, prozaik, dramaturg, bibliotekarz-bibliograf, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Simonaityte w Kłajpedzie. Od 1994 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Litwy. Debiutował w roku 1986 opowiadaniem, a pierwszą książkę opublikował w 1991 r. („Martwa cisza”). Jest autorem powieści, utworów dramatycznych, nowel i opowiadań. Jego „Krzyż pański. Powieść z okruchów” uhonorowana została prestiżowymi nagrodami literackimi na Litwie im. I. Simonaityte i im. Zemaite (2001). Šikšnelis jest autorem dziewięciu powieści detektywistycznych, wydanych pod pseudonimem Raidas Dubre. Dwukrotnie, w roku 1992 i 1996, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy przyznało mu nagrody za najlepsze powieści detektywistyczne. Utwory Juozasa Šikšnelisa tłumaczone były na język angielski i rosyjski. Na język polski zostały przetłumaczone „Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach” (2011), tom opowiadań „Samotność”(2006) oraz opowiadanie „Rozstaje” [Epea, T. 12 (2013)]. Juozas Šikšnelis jest także rzeźbiarzem; rzeźbi w kamieniu i drewnie. Przygotował ponad 50 wystaw w kraju i za granicą.

Więcej...

Tam za dworem, za jeziorem

Wystawa ilustracji do pieśni i piosenek śpiewanych na wsi powstałych podczas warsztatów zorganizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

Więcej...

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.