Dział Instrukcyjno-Metodyczny

2018 R.

Sprawozdawczość bibliotek publicznych – szkolenie bibliotekarzy Filii Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 15.02.2018

szkolenie_15_02_20181

14 lutego 2018 r. Dział Instrukcyjno-Metodyczny zorganizował szkolenie Sprawozdawczość bibliotek publicznych. Zostały przedstawione na nim różne rodzaje analiz statystycznych (GUS, AFBP oraz MKiDN). Pani Joanna Trusiuk – kierownik Działu – przybliżyła wiedzę na ich temat, pokazała także, dlaczego są potrzebne, jak można wykorzystać je w praktyce. Ważną częścią spotkania było omówienie błędów, jakie najczęściej były popełniane w sprawozdaniach cyfrowych. Na koniec zaś zaprezentowano zmiany wprowadzone w rejestrach sumarycznych wpływów.
Wszelkie uwagi i wątpliwości bibliotekarzy zostały rozwiane. Mamy nadzieję, że za rok sprawozdania nie będą straszne.

Więcej...


2017 R.

2016 R.

2015 R.

2014 R.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.