Dział Instrukcyjno-Metodyczny

2017 R.

Gry planszowe w bibliotece

Opublikowano: 21.12.2017

F3_21_12_20171

12.12.2017 Filia Biblioteczna nr 3 Książnicy Podlaskiej zorganizowała spotkanie dla dzieci na temat gier planszowych. Warsztat prezentujący gry poprowadził Grzegorz Zys instruktor z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej.

Więcej...


Szkolenie bibliotekarzy powiatu siemiatyckiego

Opublikowano: 08.12.2017

Siemiatycze_08_12_20171

W dn. 22 listopada 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach odbyło się szkolenie bibliotekarzy powiatu siemiatyckiego.

Więcej...


Każdy z nas jest ważny

Opublikowano: 08.12.2017

zajecia_08_12_20171

Każdy z nas jest ważny to zajęcia biblioterapeutyczne, które zostały przeprowadzone przez Martę Kozłowską – instruktorkę Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej – w Filii Bibliotecznej nr 2 i 4. Celem zajęć było wspieranie w dzieciach poczucia własnej wartości, podnoszenie wiary w siebie, a także odkrywanie własnych talentów.

Więcej...


Gamifikacja w bibliotece – szkolenie

Opublikowano: 08.12.2017

Gamifikacja_08_12_20171

8 listopada 2017 r. bibliotekarze z województwa podlaskiego uczestniczyli w warsztatach ph. „Gamifikacja literatury na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek”. Szkolenie odbyło się w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej.

Więcej...


Warsztaty „Księżniczki kontra piraci” w Filii nr 4

Opublikowano: 08.12.2017

warsztaty_08_12_20171

6.11.2017 r. w Filii Bibliotecznej nr 4 instruktor Izolda Hukałowicz przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla dzieci pod hasłem „Książniczki kontra piraci – praca”.

Więcej...


VIII Regionalna Konferencja Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego

Opublikowano: 24.10.2017

konferencja_24_10_20171

18 października 2017 r. w siedzibie Książnicy Podlaskiej odbyła się VIII Regionalna Konferencja Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego. Konferencja zaczęła się wykładem pt. „Opowieść o życiu Marii Skłodowskiej-Curie” pani Katarzyny Zyskowskiej-Ignaciak – autorki książki o polskiej noblistce.

Więcej...


Posiedzenie Komisji oceniającej konkurs dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego ph. Ślady sławnych Polaków – jubilaci 2017 roku w bibliotekach

Opublikowano: 28.09.2017

komisja_28_09_20171

W dniu 22 września 2017 r. w Książnicy Podlaskiej odbyło się posiedzenie komisji wojewódzkiego konkursu dla bibliotek publicznych Ślady sławnych Polaków – jubilaci 2017 roku w bibliotekach. Organizatorem przedsięwzięcia była KP Dział Instrukcyjno-Metodyczny przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki.

Więcej...


Prezentacja i autoprezentacja w bibliotece

Opublikowano: 21.09.2017

szkolenie_21_09_20171

Tworzenie atrakcyjnych i bogatych treściowo prezentacji multimedialnych oraz sztuka skutecznej autoprezentacji – to umiejętności, które ćwiczyli bibliotekarze z województwa podlaskiego podczas dwudniowego szkolenia, które odbyło się 13 i 14 września 2017 r. w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej.

Więcej...


Biblioteka historyczna i patriotyczna

Opublikowano: 11.09.2017

szkolenie_11_09_20171

W dniach 6-7 września 2017 roku w Książnicy Podlaskiej odbyły się kolejne warsztaty dla bibliotekarzy w ramach projektu „Biblioteka – KULTURAlna przystań” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem szkolenie przebiegało pod hasłem Biblioteka historyczna i patriotyczna i poświęcone było animacji książki o tematyce patriotycznej oraz historycznej na bazie dobrych praktyk własnych. Dwudniowe warsztaty poprowadził Marcin Koziński - animator kultury, historyk i kustosz Muzeum Wojska w Białymstoku, autor wystaw czasowych i programów kulturalno-społecznych. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z województwa podlaskiego, którzy zapoznali się z innowacyjnymi metodami pracy wokół książki patriotycznej oraz sposobami na zainteresowanie współczesnego odbiorcy literaturą historyczną.

Więcej...


NIEcodzienna biblioteka

Opublikowano: 30.06.2017

szkolenie_30_06_20171

W dniach 28-29 czerwca 2017 roku w Książnicy Podlaskiej bibliotekarze z województwa podlaskiego uczestniczyli w szkoleniu interdyscyplinarnym połączonym z warsztatem z nowoczesnych form działań skierowanych do młodzieży i jej rodzin, ph. „NIEcodzienna biblioteka”. Zajęcia prowadziła pani Beata Rogalska mgr bibliotekarstwa, czynna bibliotekarka, członkini sieci dla bibliotekarzy LABiB, trenerka kompetencji cyfrowych, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, związana zawodowo z Gminną Biblioteką Publiczną w Krypnie Kościelnym, koordynatorka wielu projektów, głównie skierowanych do młodzieży.

Więcej...


Szkolenie bibliotekarzy powiatu zambrowskiego

Opublikowano: 26.06.2017

szkolenie_26_06_20171

22 czerwca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zambrowie odbyło się szkolenie bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu zambrowskiego.

Więcej...


Warsztaty z Marią!

Opublikowano: 22.06.2017

warsztaty_22_06_20171

Kolejni drugoklasiści z białostockich podstawówek uczestniczyli w warsztatach „z Marią Skłodowską-Curie”, które poprowadzili pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej. Biblioteki na chwilę zamieniły się w „małe laboratoria chemiczne” a uczestnicy za pomocą prostych, ale ciekawych eksperymentów mogli poznać podstawowe prawa z dziedziny fizyki i chemii. Przy okazji dzieci mogły również dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia polskiej noblistki.

Więcej...


Książka w dialogu z przyrodą

Opublikowano: 09.06.2017

ksiazka_06_20171

W dniach 7-8 czerwca 2017 roku w Książnicy Podlaskiej odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Biblioteka – KULTURAlna przystań”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Temat „Książka w dialogu z przyrodą” poprowadził Tomasz Samojlik, dr nauk biologicznych, badacz historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej w Instytucie Biologii Ssaków PAN. Twórca kilkunastu książek dla dzieci i młodzieży, laureat wielu nagród. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z województwa podlaskiego.

Więcej...


6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Opublikowano: 09.06.2017

tydzien_06_20171

Już po raz szósty został zorganizowany Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom, jako część akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, zapoczątkowanej przez Fundację „ABC XXI”.


Więcej...


Tydzień Bibliotek z Marią!

Opublikowano: 30.05.2017

Maria_05_20171

Instruktorzy Anna Żarska-Kopras i Grzegorz Zys z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Tygodniu Bibliotek przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące Marii Skłodowskiej-Curie.


Więcej...


Aktywna biblioteka – stacjonarnie i wirtualnie

Opublikowano: 30.05.2017

aktywna_05_20171

W dniach 22-23 maja 2017 roku w Książnicy Podlaskiej odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu „Biblioteka – KULTURAlna przystań”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Temat „Aktywna biblioteka – stacjonarnie i wirtualnie” poprowadził Dominik Sołowiej, dziennikarz, trener, specjalista w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z województwa podlaskiego.

Więcej...


Spotkanie informacyjne na temat programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Opublikowano: 30.05.2017

infrastruktura_05_20171

W dniu 17.05.2017 odbyło się spotkanie dla bibliotekarzy zainteresowanych udziałem w priorytecie Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zorganizowała je Książnica Podlaska wraz z Instytutem Książki. Spotkanie poprowadził zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych Instytutu Książki Ryszard Skrzypczak.

Więcej...


Zajęcia dla dzieci na temat „Gry planszowe jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”

Opublikowano: 15.05.2017

f9_05_20171

8.05.2017 Filia Biblioteczna nr 9 Książnicy Podlaskiej w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zorganizowała spotkanie dla dzieci na temat gier planszowych. Warsztat prezentujący gry poprowadził Grzegorz Zys instruktor z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej.

Więcej...


Zajęcia czytelniczo-plastyczne „Kot ty jesteś”

Opublikowano: 10.05.2017

f4_05_20171

8.05.2017 r. w Filii Bibliotecznej nr 4 instruktor Książnicy Podlaskiej Anna Żarska-Kopras przeprowadziła zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 82 w Białymstoku.


Więcej...


Zabawa i edukacja w bibliotece – warsztat z animacji książki trudnej (popularnonaukowej i edukacyjnej).

Opublikowano: 12.04.2017

warsztaty_04_20171

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Książnicy Podlaskiej odbyły się warsztaty z animacji książki trudnej i przygotowania działań kulturalno-edukacyjnych na bazie pedagogiki zabawy i twórczej aktywności użytkowników. Szkolenia odbyły się w ramach projektu pt.: Biblioteka – KULTURAlna przystań, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z województwa podlaskiego. Szkolenia prowadziła pani Małgorzata Iwanowicz – dr nauk humanistycznych, dydaktyk, specjalistka od metod nauczania, trenerka umiejętności miękkich i edukatorka młodzieży, socjoterapeutka.

Więcej...


Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce

Opublikowano: 04.04.2017

szkolenie_04_20171

30 marca 2017 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat współczesnej literatury węgierskiej, zrealizowane w ramach cyklu „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce", które poprowadzili: Anna Butrym (doświadczona tłumaczka i miłośniczka literatury węgierskiej) oraz Marcin Skrabka (Good Books). Najnowsza literatura węgierska (fiction, w tym dziecięca, oraz non-fiction), jej autorzy oraz węgierska kultura zostały zaprezentowane w związku z obchodami Roku Literatury Węgierskiej 2016/2017 w Polsce, organizowanego przez Węgierski Instytut Kultury oraz Instytut Książki.

Więcej...


Seminarium dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa podlaskiego

seminarium_03_20171

Opublikowano: 23.03.2017

W dn. 22 marca 2017 r. w siedzibie Książnicy Podlaskiej odbyło się seminarium, adresowane do dyrektorów/kierowników bibliotek publicznych woj. podlaskiego oraz pracowników biblioteki wojewódzkiej.

Więcej...


Warsztaty w Filii Bibliotecznej nr 7

warsztaty_03_20171

Opublikowano: 23.03.2017

Zajęcia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie pt. "Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!" przeprowadzili instruktorzy z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Anna Żarska-Kopras i Grzegorz Zys.

Więcej...


spotkanie_02_20171

Spotkanie bibliotekarzy powiatu sokólskiego.

Opublikowano: 27.02.2017

Dn. 23.02.2017 Biblioteka Publiczna w Sokółce zorganizowała spotkanie bibliotekarzy powiatu sokólskiego.

Więcej...


Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!

Opublikowano: 21.02.2017

F4_02_20171

20.02.2017 w Filii Bibliotecznej nr 4 instruktorzy Książnicy Podlaskiej Anna Żarska-Kopras oraz Grzegorz Zys przeprowadzili zajęcia w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwa Widnokrąg Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!

Więcej...


Szkolenie bibliotekarzy powiatu wysokomazowieckiego

szkolenie_02_20171

Opublikowano: 17.02.2017

W dn. 15 lutego 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie bibliotekarzy powiatu wysokomazowieckiego.

Więcej...


Szkolenia dotyczące wskaźników funkcjonalności bibliotek oraz projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek

Opublikowano: 15.02.2017

wskazniki_02_20171

W dniach 8 lutego oraz 14 lutego 2017 r. w Książnicy Podlaskiej odbyły się szkolenia, dotyczące wskaźników funkcjonalności bibliotek i projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, adresowane do bibliotek publicznych woj. podlaskiego. Warsztaty poprowadziła Joanna Trusiuk, kierownik Działu Instrukcyjno–Metodycznego, administrator merytoryczny projektu AFB. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 26. bibliotek terenowych woj. podlaskiego, które przystąpiły w 2017 r. do ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych.

Więcej...


Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!

Sklodowska_01_20171

Opublikowano: 30.01.2017

Miło nam poinformować, iż Książnica Podlaska została zakwalifikowana do udziału w konkursie Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria! orgaznizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg.

Więcej...


2016 R.

2015 R.

2014 R.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.