Biblioteka Powiatowa

2017 r.

15.02.2017 – spotkanie w MBP w Zabłudowie
Rozpoczęcie projektu bibliotecznego w bibliotece.

Opublikowano: 21.02.2017

projekt_21_02_20171

Realizator przedsięwzięcia: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Pani Urszula Chomik – Kraszewska (nauczyciel XI LO w Białymstoku, aktor, koordynator wielu projektów m.in. teatralnych).

Więcej...

16 lutego 2017 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu V Kadencji w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Opublikowano: 17.02.2017

komisja_17_02_20171

W Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku dn. 16.02.2017 roku zorganizowano wyjazdowe obrady Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu V Kadencji. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatu Białostockiego (m.in. wicestarosta – Jolanta Den, skarbnik – Marta Szczuka, sekretarz – Joanna Kondzior, reprezentanci Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Maria Marciszewska, Alina Dźwilewska, Agnieszka Polińska oraz Panie z obsługi Rady Powiatu) oraz przedstawiciele w/w Komisji (radni: Antoni Bogdan, Michał Kozłowski, Zenon Żukowski, Henryk Suchocki).

Więcej...

Konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką 2016”

Opublikowano: 02.01.2017

wedrowki_01_20171

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego uzyskała II miejsce w konkursie ogólnopolskim „Historyczne wędrówki z biblioteką 2016” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Powiatowa zgłosiła trzy biblioteczne przedsięwzięcia historyczne popularyzujące historię i książki historyczne realizowane w 2016 roku na rzecz bibliotek samorządowych powiatu białostockiego, szczególnie zaakcentowano zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Malowane pieśniami patriotycznymi”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i nawiązywał do 18 pieśni patriotycznych wybranych przez wykładowcę Akademii Muzycznej w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło ponad 120 projektów (w tym: prac plastycznych oraz kokard patriotycznych). Prace laureatów zostały wykorzystane jako ilustracje do wydanego śpiewnika patriotycznego, przy wsparciu Starostwa Powiatu Białostockiego.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.