Biblioteka Powiatowa

2017 r.

20 i 22 kwietnia 2017 roku – spotkania autorskie z Renatą Piątkowską w trzech bibliotekach publicznych powiatu białostockiego.

Opublikowano: 08.05.2017

Piatkowska_08_05_20171

Książnica Podlaska (Biblioteka Powiatu Białostockiego) była współorganizatorem trzech spotkań autorskich z Renatą Piątkowską. Dwa spotkania realizowano w oparciu o projekt DKK, trzecie finansowane z budżetu Biblioteki w Wasilkowie. Pani Renata jest znaną autorką ponad 30 tytułów książek dla dzieci, laureatką wielu nagród literackich. Autorka w sposób bardzo ciekawy opowiadała o swej twórczości. Dodatkową atrakcją spotkań była wspaniała interpretacja fragmentów wybranych książek zrealizowana przez zawodową lektorkę Panią Malwinę Kożurno, która towarzyszyła autorce.

Więcej...

25 kwietnia 2017 - warsztaty historyczno-literackie „Sklejka poetycka” w MBP w Wasilkowie.

Opublikowano: 27.04.2017

Sklejka_27_04_20171

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Sklejka poetycka” autorstwa Marcina Kozińskiego we współpracy partnerskiej z Książnicą Podlaską - Biblioteką Powiatu Białostockiego zrealizowano w MBP w Wasilkowie. Kolejne spotkania będą cyklicznie realizowane w 5 innych wybranych bibliotekach gminnych powiatu białostockiego.

Więcej...

5-6 kwietna 2017 - spotkania w bibliotekach publicznych z Arunem Milcarzem.

Opublikowano: 12.04.2017

Milcarz_12_04_20171

Biblioteka Powiatu Białostockiego wspólnie z trzema bibliotekami powiatu współorganizowała spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem. Jego pasją są podróże, które realizuje on zgodnie z planem. Autor licznych reportaży publikowanych na łamach magazynów podróżniczych oraz książki „Czad” - na pograniczu prozy powieściowej i literackiego reportażu. Od wielu lat podróżuje z kamerą, próbując dowiedzieć się, jak rzeczy mają się naprawdę. Pan Arun szuka odpowiedzi na pytania o sens bytu i znaczenia czasu. Mówi jako podróżnik, że „Europa ma zegarki, Afryka czas”. Podczas spotkań odbiorcom opowiadał i prezentował swe przygody przy wsparciu prezentacji multimedialnych.

Więcej...

31.03.2017 – promocja czytelnictwa w Filii Bibliotecznej w Rafałówce.

Opublikowano: 04.04.2017

Rafalowka_04_04_20171

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego wspólnie z Filią Biblioteczną w Rafałówce zorganizowała dzieciom spotkanie z cyklu „Wokół biblioteki, wokół książki”. Impreza biblioteczna miała na celu przekazanie wiedzy nt. książki i biblioteki. Jej zadaniem była również popularyzacja czytelnictwa zaakcentowaniem roli biblioteki w aspekcie „… gdzie można w sposób ciekawy spędzić wolny czas”. Podczas spotkania czytano wybrane teksty literackie, przypomniano zasady „dobrego czytelnika”, który dba o książki oraz regulamin korzystania z biblioteki. Przygotowano liczne konkursy i zabawy edukacyjne, uczestników nagradzano słodkościami.

Więcej...

23 - 24 marca 2017 – spotkania autorskie z Joanną Kmieć w powiecie białostockim.

Opublikowano: 28.03.2017

Kmiec_28_03_20171

Trzy biblioteki publiczne z powiatu białostockiego z inicjatywy Biblioteki Powiatu Białostockiego współorganizowały spotkania autorskie z Joanną Kmieć, na które zaproszono dzieci z wymienionych poniżej miejscowości. Pani Joanna z wykształcenia pedagog, autorka książek: „Papuk, czyli opowieść o potwornym apetycie na książki” oraz „Tajemnica trzynastego piętra”. Z zamiłowania ilustrator, z usposobienia niepoprawna optymistka.

Więcej...

17 marca 2017 - spotkanie młodzieży z gm. Poświętne w Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 21.03.2017

Poswietne_21_03_20171

Grupa młodzieży (37 osób) z klas V-VI szkoły podstawowej z Poświętnego wraz z opiekunami przybyła do Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Spotkanie zainicjonowane było przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, a realizowane w ramach akcji „W stronę książki, w stronę biblioteki”. Miało na celu zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki wojewódzkiej oraz gromadzonymi zasobami tej instytucji.

Więcej...

10 marca 2017 – warsztaty biblioteczne w BPG Zawady.

Opublikowano: 15.03.2017

Zawady_15_03_20171

Kolejne spotkanie w ramach projektu bibliotecznego ph. "Lubię to! W BIBLIOTECE" odbyło się w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady. Pomysłodawcą warsztatów była Książnica Podlaska - Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego, a wykonawcą Urszula Chomik-Kraszewska (aktorka, nauczyciel XI LO w Białymstoku, koordynator wielu projektów m.in. teatralnych).

Więcej...

9 marca 2017 roku – spotkanie z Anną Partyką-Judge w Wasilkowie

Opublikowano: 10.03.2017

Partyka_10_03_20171

Książnica Podlaska (Biblioteka Powiatu Białostockiego) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie zorganizowała w tej miejscowości spotkanie autorskie z „energetyczną” Anną Partyką-Judge. Zaproszona powieściopisarka i poetka jest również muzykiem z wykształcenia oraz pedagogiem, mieszka obecnie w Hiszpanii.

Więcej...

28 lutego 2017 r. – warsztaty w GBP w Poświętnem

Opublikowano: 06.03.2017

warsztaty_06_03_20171

Kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu „LUBIĘ TO W BIBLIOTECE” odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem we współpracy z Biblioteką Szkolną. W spotkaniu uczestniczyła 15 osobowa grupa młodzieży z klasy V a z Zespołu Szkół w Poświętnem, której opiekunem jest Pani Krystyna Adamek.

Więcej...

1 marca 2017 - szkolenie bibliotekarzy w GBP w Dobrzyniewie Dużym

Opublikowano: 06.03.2017

szkolenie_06_03_20171

Książnica Podlaska (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) zorganizowała szkolenie pt. „Wokół patronów literacko-historycznych Roku 2017” w Dobrzyniewie Dużym, wspólnie z GBP w/w gminy, przy wsparciu Starostwa Powiatu Białostockiego i pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze publiczni z poszczególnych gmin powiatu białostockiego oraz reprezentanci Książnicy Podlaskiej, a także przedstawicielka Starostwa Powiatu Białostockiego – pani Agnieszka Polińska.

Więcej...

22 lutego 2017 – spotkanie z Anetą Zamojską w GBP w Turośni Kościelnej

Opublikowano: 02.03.2017

Zamojska_02_03_20171

Biblioteka w Turośni Kościelnej wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego zorganizowała w ramach DKK popołudniowe spotkanie z Anetą Zamojską, na które zostali zaproszeni klubowicze dorośli. Pani Aneta jest autorką powieści „Sekundy do szczęścia” za którą otrzymała wyróżnienie czytelników w 2016 roku. Jest kierownikiem Szkoły Artystycznej, trenerką rozwoju osobistego, coachem, nauczycielem akademickim, dziennikarką.

22 lutego 2017 roku – spotkanie bibliotekarzy nt. „Asertywność, radzenie ze stresem i wypaleniem zawodowym” w Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 27.02.2017

spotkanie_27_02_20171

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, zorganizowało szkolenie bibliotekarzom z cyklu „Rozwój kompetencji osobistych bibliotekarzy” pod hasłem „Asertywność, radzenie ze stresem i wypaleniem zawodowym”. Moderatorem warsztatów była Aneta Zamojska – trenerka rozwoju osobistego, coach, nauczyciel akademicki, dziennikarka, kierownik Szkoły Artystycznej w Ełku, autorka powieści „Sekundy do szczęścia”. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z Książnicy Podlaskiej oraz reprezentacji bibliotek terenowych.

Więcej...

15.02.2017 – spotkanie w MBP w Zabłudowie
Rozpoczęcie projektu bibliotecznego w bibliotece.

Opublikowano: 21.02.2017

projekt_21_02_20171

Realizator przedsięwzięcia: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Pani Urszula Chomik – Kraszewska (nauczyciel XI LO w Białymstoku, aktor, koordynator wielu projektów m.in. teatralnych).

Więcej...

16 lutego 2017 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu V Kadencji w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Opublikowano: 17.02.2017

komisja_17_02_20171

W Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku dn. 16.02.2017 roku zorganizowano wyjazdowe obrady Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu V Kadencji. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatu Białostockiego (m.in. wicestarosta – Jolanta Den, skarbnik – Marta Szczuka, sekretarz – Joanna Kondzior, reprezentanci Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Maria Marciszewska, Alina Dźwilewska, Agnieszka Polińska oraz Panie z obsługi Rady Powiatu) oraz przedstawiciele w/w Komisji (radni: Antoni Bogdan, Michał Kozłowski, Zenon Żukowski, Henryk Suchocki).

Więcej...

Konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką 2016”

Opublikowano: 02.01.2017

wedrowki_01_20171

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego uzyskała II miejsce w konkursie ogólnopolskim „Historyczne wędrówki z biblioteką 2016” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Powiatowa zgłosiła trzy biblioteczne przedsięwzięcia historyczne popularyzujące historię i książki historyczne realizowane w 2016 roku na rzecz bibliotek samorządowych powiatu białostockiego, szczególnie zaakcentowano zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Malowane pieśniami patriotycznymi”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i nawiązywał do 18 pieśni patriotycznych wybranych przez wykładowcę Akademii Muzycznej w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło ponad 120 projektów (w tym: prac plastycznych oraz kokard patriotycznych). Prace laureatów zostały wykorzystane jako ilustracje do wydanego śpiewnika patriotycznego, przy wsparciu Starostwa Powiatu Białostockiego.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.