Aktualności Książnicy Podlaskiej

 

Środy Literackie, Rok 7, Czerwiec 2015

Opublikowano: 29.05.2015

srody1

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkania z cyklu: Środy Literackie, Rok 7, czerwiec 2015:

Więcej...

Śladami litewskiego dziedzictwa

Opublikowano: 25.05.2015

Dnia 19.05.2015 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku miała zaszczyt gościć u siebie Bibliotekarzy powiatu litewskiego, którzy realizowali projekt "Śladami litewskiego dziedzictwa" - podążając w kierunku Olsztyna i Grunwaldu.

Nasi sąsiedzi pod opieką p. Joanny Trusiuk (kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego) oraz Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej (przedstawiciela Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Białymstoku) mieli możliwość zobaczenia funkcjonowania poszczególnych Działów Książnicy, a następnie wymienić się doświadczeniami zawodowymi.

Ruszyła strona internetowa "Bibliotekarza Podlaskiego"

Opublikowano: 10.02.2015

Wydawany przez Książnicę Podlaską półrocznik "Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne" posiada stronę internetową:

http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl

Więcej...

Warsztaty dla dzieci i seniorów w F9

Opublikowano: 10.02.2015

W styczniu 2015 r. wystartowały kolejne edycje warsztatów językowych w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej. Pierwszy kurs – „English for Kids” skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Już drugi rok z rzędu najmłodsi spotykają się na zajęciach w bibliotece, w trakcie których poszerzają swoją znajomość języka angielskiego.

Więcej...

Przekazanie darów od prof. Aliny Kowalczykowej: Z archiwum prof. Stanisława Lorentza

Opublikowano: 31.01.2015

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała kolejny wartościowy dar. Tym razem są to bezcenne rękopisy, maszynopisy, listy oraz medal pamiątkowy prof. Stanisława Lorentza (1899–1991), historyka sztuki, muzeologa, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ofiarodawczynią jest Pani Profesor Alina Kowalczykowa.

więcej

Realizacja projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014” dobiega końca

Opublikowano: 08.12.2014 r.

W roku 2014 Książnica Podlaska korzystała ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka realizowała dwa priorytety tego programu.

więcej...

Cenne stare druki po wszechstronnych zabiegach konserwatorskich powróciły do Książnicy Podlaskiej!

Opublikowano: 09.12.2014

Odnowiona biblioteka bez barier zaprasza!

Opublikowano: 03.12.2014

Już od 22 lat 3 grudnia świętujemy (ustanowiony rezolucją ONZ w 1992 r.) MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Książnica Podlaska stara się realizować misję promocji czytelnictwa również wśród osób niepełnosprawnych. Biblioteka adaptuje stopniowo swoje agendy do ich potrzeb. Przypominamy, że dobrze dostosowaną do wymogów czytelników z niepełną sprawnością jest Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej.

Więcej...

Dobiegają końca prace konserwatorskie przy starodrukach Książnicy Podlaskiej

Opublikowano: 10.11.2014

W 2014 roku, podobnie jak w latach 2012 i 2013, Książnica Podlaska realizuje program Dziedzictwo Kulturowe – wspieranie działań muzealnych. W jego ramach konserwacji poddawane są stare druki z zasobów Książnicy Podlaskiej cenne dla regionu i kultury polskiej.

więcej...

Polecamy e-booki dla uczniów szkół średnich i gimnazjów!

Opublikowano: 22.10.2014 r.

Książnica Podlaska oferuje dostęp do ponad 700 e-booków z serwisu IBUK Libra. Wśród elektronicznych publikacji dostępnych online są m. in. książki, które mogą być pomocne w edukacji szkolnej, np. lektury i opracowania, słowniki, materiały pomocnicze do powtórek (zwłaszcza z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie).

więcej...

Konserwacja cennych starodruków Książnicy Podlaskiej – etap III

W 2014 roku, podobnie jak w 2012 i 2013, Książnica Podlaska realizuje program Dziedzictwo kultowe – wspieranie działań muzealnych. W jego ramach konserwowane są stare druki z zasobów Książnicy Podlaskiej cenne dla regionu i kultury polskiej. Zadanie to finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem środków województwa podlaskiego.

więcej...

Lampy naftowe ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni

Książnica Podlaska Galeria Na Piętrze zaprasza na wystawę lamp naftowych ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni.

Data utworzenia: 11.07.2014

Audiobooki w Wypożyczalni Głównej

Jesteś zajęty i trudno Ci znaleźć czas na czytanie? Masz zmęczone oczy? Problemy ze wzrokiem? Może warto sięgnąć po audiobooka, czyli książkę czytaną przez lektora. Wypożyczalnia Główna Książnicy Podlaskiej rozpoczęła udostępnianie audiobooków.

Więcej...

Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki

Książnica Podlaska Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego zaprasza wszystkie biblioteki publiczne w powiecie białostockim do wzięcia udziału w akcji Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki (która potrwa do grudnia 2014 roku).

Więcej...

Nowe e-booki w Książnicy Podlaskiej w roku 2014

Ibuk, czytelnia online

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2014 Czytelnicy Książnicy Podlaskiej mają dostęp do większej liczby e-booków z serwisu Ibuk Libra. Dostępnych jest prawie 400 tytułów, tj. pięciokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Zwiększenie liczby publikacji okazało się możliwe dzięki wspólnym środkom Książnicy i pięciu innych bibliotek publicznych województwa podlaskiego, które utworzyły konsorcjum. E-booki są udostępniane w Informatorium, w Czytelni Książek, Czytelni Czasopism oraz w filiach bibliotecznych (poza Filią nr 10 w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym). Czytelnicy zainteresowani dostępem do serwisu z komputerów domowych proszeni są o zgłaszanie się po odbiór kodów PIN, umożlwiających zdalny dostęp do zasobów. Kody można otrzymać w Wypożyczalni Głównej i w filiach bibliotecznych (poza Filią nr 10).

Zapraszamy do cyfrowego czytania!

Więcej...

Powstaje Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego

Sześć bibliotek publicznych województwa podlaskiego utworzyło konsorcjum, którego celem jest zakup książek elektronicznych dostępnych na platformie Ibuk Libra. Do konsorcjum przystąpiły: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Biblioteka Publiczna w Suwałkach oraz Książnica Podlaska, która jest koordynatorem. Czytelnicy zrzeszonych bibliotek od 7 stycznia 2014 r. będą mieli dostęp do 260 e-booków. Książki (Podlaski Zasób Biblioteczny) można będzie czytać na komputerach w sieciach lokalnych zrzeszonych bibliotek oraz na komputerach domowych (po zarejestrowaniu i otrzymaniu kodu PIN). Wśród publikacji znajdą się m. in. książki popularno-naukowe, wybrane podręczniki akademickie, czasopisma naukowe.

Data utworzenia: 30.12.2013

English for Kids - j. angielski dla dzieci w Bibliotece

Książnica Podlaska Filia nr 9 serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I-III szkół podstawowych) do udziału w lekcjach j. angielskiego English for Kids.

Więcej...

Digitalizacja zbiorów Książnicy Podlaskiej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + - krótkie podsumowanie

Od listopada 2011 roku Książnica Podlaska realizowała zadanie „Elektroniczna Książnica Podlaska”. Projekt miał dwa etapy. W ramach pierwszego z nich utworzono Pracownię Digitalizacji wyposażoną w następujący sprzęt: skaner kołyskowy, skaner płaski, aparat cyfrowy, stół do fotografii, cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, trzy zestawy komputerowe oraz urządzenie do archiwizacji danych. Zakupiono również oprogramowanie do obróbki digitalizowanych materiałów. Zdigitalizowano ponad 5000 publikacji, z których większość udostępniono na portalu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Znalazły się wśród nich cenne starodruki, kolekcje ze znakami własnościowymi, zabytkowe i współczesne regionalia.

więcej..

Książki elektroniczne z serwisu IBUK.PL dostępne w Książnicy Podlaskiej

Przypominamy, że Książnica Podlaska oferuje dostęp do książek elektronicznych w serwisie ibuk.pl. Wydawnictwa dostępne są nieodpłatnie na komputerach w sieciach lokalnych następujących agend:

  • Czytelnia Książek,
  • Czytelnia Czasopism,
  • Informatorium,
  • filie biblioteczne.

Z elektronicznych wydawnictw można też korzystać na komputerach domowych. Kody PIN umożliwiające zdalny dostęp z komputerów domowych wydają Wypożyczalnia Główna i filie biblioteczne.

Więcej...

Data utworzenia: 18.06.2013

Książnica Podlaska kontynuuje digitalizację w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +

Od 2011 roku Książnica Podlaska realizuje zadanie Elektroniczna Książnica Podlaska. W ramach I etapu zorganizowano Pracownię Digitalizacji wyposażoną w specjalistyczny sprzęt (skanery, aparat cyfrowy, stół do fotografii, cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe oraz urządzenie do archiwizacji danych). Zdigitalizowano ponad 5000 publikacji, z których większość udostępniono w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Znalazły się wśród nich cenne starodruki, kolekcje ze znakami własnościowymi, zabytkowe i współczesne regionalia.

Więcej...

Cyfrowe książki z czytelni internetowej IBUK.PL dostępne w Książnicy Podlaskiej

Książnica Podlaska zakupiła licencjonowany dostęp do wybranych publikacji w serwisie ibuk.pl. Czytelnicy biblioteki mają do dyspozycji 50 tytułów zakupionych przez Książnicę Podlaską oraz 50 z oferty dodatkowej serwisu.

więcej...

Cenne starodruki Książnicy Podlaskiej ocalone

W grudniu 2012 roku Książnica Podlaska zakończyła realizację zadania Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Wspieranie działań muzealnych z udziałem środków województwa podlaskiego i środków własnych.

Więcej...

Lekcja najnowszej historii w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - czasopisma regionalnej „Solidarności” z lat 80-tych udostępnione w sieci Internet

Książnica Podlaska zdigitalizowała i zamieściła w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej czasopisma Podlaskiego Regionu NSZZ „Solidarność”, także te, które ukazywały się w podziemiu. Dzięki cyfrowym kopiom wymagające pilnej ochrony materiały zostaną dodatkowo zabezpieczone. Czasopisma zamieszczono w sieci Internet z myślą o ułatwieniu poszukiwań badaczom historii, nauczycielom, studentom, młodzieży szkolnej, a także tym wszystkim, którzy być może zechcą wrócić do dawnych przeżyć.

więcej...

Co czytali Wagowie? Odpowiedź na pytanie przynosi zdigitalizowany fragment biblioteki z Grabowa zachowany w zbiorach Książnicy Podlaskiej

Książnica Podlaska zdigitalizowała znajdujący się w jej zbiorach fragment biblioteki Wagów.

Więcej...
Książki z biblioteki Elizy Orzeszkowej zdigitalizowane

senior1

Realizując projekt „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I” Książnica Podlaska zdigitalizowała m.in. kolekcję książek stanowiących fragment prywatnej biblioteki Elizy Orzeszkowej.

Więcej...

Czytelnicy pamiętają o swojej bibliotece – dary z Waszyngtonu i Vancouver trafiły do Książnicy Podlaskiej

Kolejne wartościowe książki trafiły do Książnicy Podlaskiej. Tym razem biblioteka pozyskała atrakcyjną kolekcję książek dla dzieci i młodzieży w języku angielskim. 60 tytułów współczesnej i klasycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej wzbogaci zbiory naszej biblioteki.

Więcej...

Książnica Podlaska w gronie bibliotek naukowych

Dn. 26 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Wśród bibliotek, wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, na 27 miejscu znalazła się Książnica Podlaska.

Więcej

Czasopisma Książnicy w PBC

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że wszystkie numery Bibliotekarza Podlaskiego oraz Głosu Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego zostały zamieszczone w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Data utworzenia: 24.10.2011

Podpisywanie obiegówek

Szanowni Państwo! Przypominamy, że obiegówki podpisywane są w Wypożyczalni Głównej przy ul. Kilińskiego 11 w Białymstoku.

Data utworzenia: 29.08.2011

Chcesz porozmawiać z Nami przez GG? Nic prostszego!

Już teraz możesz skorzystać z komunikatora Gadu-Gadu lub wysłać email do dyżurującego bibliotekarza. Odpowiemy na każde Twoje pytanie! Przeszukamy stosy książek po to, abyś otrzymał zadowalającą Cię odpowiedź! Nie zwlekaj! Napisz do Nas! Więcej informacji w zakładce Zapytaj bibliotekarza.

Data utworzenia: 19.07.2011

Wypożyczenia międzybiblioteczne online!

Poszukujesz ważnych materiałów, jednak nie możesz ich znaleźć w białostockich bibliotekach? Chciałbyś przeczytać monografię lub artykuł na miejscu w czytelni? Nic prostszego! Skorzystaj z możliwości modułu wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypełnij zamówienie online i czekaj na odbiór materiałów!

Data utworzenia: 22.06.2011